Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos darbuotojų kalėdinis posėdis (2007-12-19)

Paskelbta: 2007-12-21

 

Gruodžio 19 d. 9 val. ryto parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius, nepaisant intensyvaus pasiruošimo Kalėdų šventei, pakvietė visus parapijos darbuotojus į kalėdinį posėdį prie pusryčių stalo.

Monsinjoras pasveikino visus su artėjančiomis Šv. Kalėdomis, palinkėjo šilumos, ramybės ne tik mums, bet ir mūsų šeimoms. Linkėjo, kad Betliejaus žvaigždė sušildytų mūsų širdis gerumu ir meile, sustiprintų viltį.
Po to kvietė laužyti kalėdaitį ir dalintis juo su visais, bei pasisakyti kokie buvo 2007 metai, išsakyti nuoskaudas, pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais.

Išgirdęs kalėdaičių traškesį pasirodė Kalėdų senelis. Pasveikinęs visus, linkėjo širdies šilumos, ramybės, prasmingų ir darbingų metų, kad 2008 m. būtų dosnūs sveikata ir Dievo palaima.
Senelis atėjo ne tuščiomis. Kiekvienas čia dalyvavęs, be abejo, sugrįžo į vaikystę, į tą Kūčių vakarą, kai su nekantrumu laukėme Kalėdų senelio dovanų.

Pirmiausia Kalėdų senelis pakvietė mūsų vyriausiąjį „tėvelį“ altaristą Vaclovą Aleksandravičių. „Tėvelis“ išgirdęs, kad gaus dovaną, nustebęs paklausė: „Nejaugi ir man, tokiam senam?“.
         Palinkėjome jam sveikatos ir stiprybės, jaunatviško žvalumo ir energijos.
         Nelikome nuskriausti nė vienas. Ši kartą eilėraščių sakyti nereikėjo (pagailėjo mūsų senelis), bet nuo palinkėjimų vieni kitiems neišsisukome. Kokie nuostabūs linkėjimai buvo išsakyti su šiais žodžiais: ramybė, meilė, viltis, susikaupimas, šiluma, gerumas, atleidimas...

     Ši valandėlė prabėgo kaip akimirka, neturėjome laiko ilgiau pabendrauti, nes laukė darbai. Mums   ilgai išliks prisiminimuose ši netikėta akimirka su Kalėdų seneliu.
          Su šypsena ir gera nuotaika pradėjome darbo dieną.


                                            Parapijos refentė Aldona Narušienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021