Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Poezijos ir muzikos valanda „Kai širdy visa Lietuva“ (2012-09-30)

Paskelbta: 2012-10-04

Paskutinį  rugsėjo sekmadienį po šv. Mišių į rudens  nurausvintais  lapais ir žvakelėmis  papuoštą Kauno paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salę rinkosi Žaliakalnio bendruomenė. Poezijos ir muzikos valanda „Kai širdy visa Lietuva“  atidarytas Žaliakalnio bendruomenės renginių ciklas „ Žaliakalnis ir žaliakalniečiai “.

Gausiai susirinkusią bendruomenę sveikino klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė, Lietuvos universitetų moterų asociacijos prezidentė Dalia Poškienė, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis. Daug gražių žodžių apie Žaliakalnį ir jo gyventojus  tarė Žaliakalnio šeimininku pavadintas seniūnas Bronius Girdauskas.

Poezijos valandoje skambėjo aktorių Kristinos Kazakevičiūtės ir Petro  Venslovo  skaitomos Maironio ir Dalios Poškienės eilės, palydėtos  kanklininkės Lionginos Stasiulaitienės atliekamų vingrių melodijų. Maironio  takais po Kauną  „pasivaikščiojom“ lydimi  Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorės pavaduotojos Ramintos Antanaitienės pasakojimo. Žaliakalniečiams savo muziką dovanojo fleitininkė Lidija Gomolickaitė - Grudzinskaitė ir klarnetininkas Audrius Barniškis.

Šiuo renginiu organizatoriai - Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, Žaliakalnio bendruomenės taryba, bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“- norėjo padėkoti visiems geradariams, kurie padėjo nuo gaisro nukentėjusiems Aušros g. 26, 28, 28A namų gyventojams. Nukentėjusiųjų vardu Regina Kėrinienė iš širdies plaukiančiais žodžiais dėkojo klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui, Žaliakalnio seniūnui, kurie pirmieji suskubo į nelaimės vietą, bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ nariams, seniūnaičiui Juozui Miliauskui, įmonei „Kauno švara“ ir visiems visiems  geros valios žmonėms. Artimo meilė, deganti mūsų širdyse, parodo, kad nelaimė gali būti maža, o mes - dideli. (Nuotraukos Ričardo Šaknio)

Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021