Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Betliejaus ugnelė – Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje (2007-12-21)

Paskelbta: 2007-12-22

 

Gruodžio 21 d. vakarinių šv. Mišių metu Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje buvo uždegta Betliejaus taikos ugnis. Ugnelę į bažnyčią įnešė skautai ir ją perdavė klebonui mons. V. Grigaravičiui, kuris uždegė dvi žvakes.

Betliejaus ugnis mūsų bažnyčioje degs iki gruodžio 24 d. 18.00 val.

Šią taikos ugnį iš Betliejaus parsivežė 1986 m. Austrijos skautai, kurią išplatino savo šalyje. Kitais metais taikos liepsnelė iškeliavo jau į Vokietiją, Čekiją, Slovakiją. Betliejaus taikos šviesos geografija plėtėsi, estafetės būdu keliavo beveik per visą Europą. Šiuo metu daugiau nei 30-yje Europos šalių Taikos šviesos nešimas yra virtęs nauju, džiaugsmingu Kalėdų papročiu, užkariavusiu širdis žmonių, kurie siekia taikos pasaulyje.

Kasmet vienas vaikas vyksta į Betliejų ir Jėzaus Kristaus gimimo grotoje uždega žvakę. Ugnis parvežama į Vieną, o vėliau pradeda kelionę - traukiniais, autobusais, automobiliais, slidėmis ir pėsčiomis į šeimas, bažnyčių bendruomenes, mokyklas ir darželius, ligonines, senelių prieglaudas, nakvynės namus, kalėjimus - pas tuos žmones, kurie liūdi ir yra nusivylę.
Betliejaus taikos šviesa nėra joks magiškas ženklas, kuris galėtų išburti taiką. Jis yra žmonijos brolybės, draugystės simbolis, primenantis mums, kad mes turime prisidėti prie taikos išsaugojimo. Akcijos tikslas - pasiekti kuo daugiau žmonių ir paskatinti kiekvieną aktyviai kurti taiką savo aplinkoje, siekti tolerancijos visoms etninėms, kultūrinėms, politinėms ar religinėms grupėms.

Šiais metais, gruodžio 21 d. 10 valandą, jau dvyliktą kartą Betliejaus taikos liepsnelę perėmė ir Lietuvos skautai iš mūsų kaimynų lenkų. Ji gabenama į daugelį Lietuvos miestų ir kaimų. Vilniaus arkikatedroje tą dieną buvo aukojamos iškilmingos Mišios, po kurių ugnelė keliauja po visas miesto bažnyčias iki Kūčių vakaro.
         Didžiulis taikos ilgesys…
        … slypi giliai mumyse. Mes ilgimės saugumo ir šilumos, vilties ir šviesos. Deja, mūsų pasaulis dažnai mums rodo kitą veidą.
           Teroras Amerikoje, konfliktas tarp Izraelio ir Palestinos, Talibano režimas ir kitos fundamentalistinės grupės - tai tik keletas pavyzdžių.
         Drąsos ir vilties trūkumas, rezignacija ir baimė sparčiai plinta.
         Mes, jauni žmonės, norime kovoti už teisybę ir taiką, už toleranciją ir bendradarbiavimą.          
          Taip gyvendami mes turėtume vienas kitą padrąsinti, vienas už kitą melstis…
           Tik taip įmanoma taika – tarp tautų ir nacijų, pasaulėžiūrų ir religijų. Jei aš savo artimą – jį ar ją, kad ir koks jis būtų, - nelaikau priešu, bet tuo, kuris ieško gyvenime to paties kelio, tada nereikia man jo ar jos nugalėti, mes galime eiti kartu.
           Tai yra viso pasaulio skautų judėjimo pagrindinė mintis. Per susitikimus mes susipažįstame, bendraujant atsiranda supratimas, pasitikėjimas, draugystė. Draugystė be ribų. Taip gimsta taika!
          Mes negalime prarasti drąsos, kai prievarta žaloja viso pasaulio taikos viltį ir viso pasaulio teisingumo siekį. Būtent dabar turime leisti savo balsams prabilti, turime išdrįsti eiti toliau savo keliu. (parengta pagal Europos skautų informaciją )


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021