Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2012-11-11)

Paskelbta: 2012-11-12

Mylėk, lietuvi, tą brangią žemę...

Ne tik šiuos Maironio žodžius žino lietuviai, bet ir daug  jo kitų posmų. Nepamirštamų posmų.... Šio didžio lietuvio 150-osioms metinėms ir buvo skirta „Dialogo – žodis ir spalva“ valanda lapkričio 11-osios sekmadienį.

 

Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius pasidžiaugė, kad  renginyje dalyvauja gausus būrys meno mylėtojų, o šią dieną Maironio gerbėjų, tikėdamas, kad visi  išeis iš Dievo namų praturtėję ir atsigavę dvasia. Klebonas  priminė Evangelijoje aprašomą samariečio gailestingumą ir kvietė kiekvieną  parodyti gailestingumą ir gerumą, ko šiame laikmetyje labiausiai trūksta ir pasigendame. Juk turime labai daug galimybių, tik reikia būti jautresniems, pakantesniems ir atlikti bet kokį mažiausią darbą: aukoti, padėti, užjausti. „Ir kokia bebūtų  auka ar pagalba  – darykite  tik iš širdies gilumos. Kitaip mūsų gailestingumas ir gerumas netenka prasmės“- sakė klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

 

Valanda su  projekto ir mūsų teatro, neseniai gavusio Nacionalinio dramos teatro vardą, vadovu aktoriumi Egidiju Stanciku  atskleidė  mažai pažįstamą Maironį. Visi  labiausiai žino jo poeziją, o šioje valandoje aktorius mus pavedėjo Maironio dramaturgo keliais. Išgirdome, kaip buvo sukurtos dramos: “Kame išganymas“, „Nelaimingos Dangutės vestuvės“, „Kęstučio mirtis“, „Vytautas pas kryžiuočius“, „Didysis Vytautas – karalius“, kaip kai kurios buvo  suvaidintos Kauno Valstybės teatre. Ilgiausiai gyvavo ir keliavo per Lietuvą spektaklis „Kęstučio mirtis“. Aktoriaus Egidijaus Stanciko lūpomis prabilo Vytautas, Kęstutis. Tai buvo  itin įsimintina Maironio valanda, atskleidusi ne tik turtingą   dvasininko poeto dramaturgo istoriko literatūrologo Maironio asmenybę, bet ir  mūsų tautos istorijos puslapius. 

Parodų salėje dar buvo galima aplankyti Donato Stankevičiaus fotografijų parodą, atspindinčią įsimintinus kasdienio, ne rožėmis kloto, gyvenimo įvykius.

Rima Lipšienė
           


                                                                       

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021