Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kamerinis ansamblis „Ad libitum“(2012-11-18)

Paskelbta: 2012-11-19

Nuo rugsėjo mėnesio, kiekvieno mėnesio trečiąjį sekmadienį, 11.00 val. šv. Mišiose  gieda kamerinis ansamblis „Ad libitum“, vadovaujamas maestro Danguolės Beinarytės.

Tai  KTU„Jaunystės" ir Kauno „Burgundiškojo" chorų dainininkai.  Meilė sakraliniai muzikai suvedė jų balsus ir širdis, kad praturtintų šv. Mišių  auką muzikos garsais.

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021