Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - susitikimas keliautoju, fotografu Valentinu Kabašinsku (2012-11-18)

Paskelbta: 2012-11-20

  

Lapkričio 18 d. konferencijų salėje vyko susitikimas su gydytoju, kinų medicinos specialistu, keliautoju,  fotografu Valentinu Kabašinsku.

Valentinas Kabašinskas pasidalijo įspūdžiais keliaujant  dviračiu. 
   - „Piligriminiame žygyje su kryžiumi pervažiavęs visą Europą nuo Portugalijos iki Lietuvos, apie 3600 km, aplankiau aštuonias  valstybes: Portugaliją, Ispaniją, Prancūziją, Šveicariją Čekiją, Vokietiją, Lenkiją, Lietuvą, įveikiau keturis everestus, tiek pakilimų, tiek nusileidimų, -  prisiminimais dalijosi keliautojas, - aplankiau didžiąsias Europos šventoves, mačiau daug kryžių, sutikau įvairių  žmonių. Mano  tikslas – kelionėmis sulėtinti gyvenimo tempą.“

Šiame žygyje keliavo 8 piligrimai, tarp jų Alytaus šv. Kazimiero parapijos kun. teol. lic. Miroslavas Dovda. Piligrimai iš  Fatimos į Šiluvos vežė kryžių (kadangi kryžius  buvo didelis, tai jį sulankstė, padalino  į 8 dalis). Nešini kryžiumi pabuvojo Fatimoje, Lurde, La Salete, Čenstakavoje. Valentinas pastebėjo, kad kryžiai statomi ne tik liūdnomis progomis, bet ir geromis,  misijoms ar užtrukusiam karui pažymėti, pvz.: 30 m. XVII a. (Vokietijoje). Aplankytose šalyse V. Kabašinskas  paprašydavo vaikų ir  suaugusių sukalbėti „Sveika, Marija“.

Atvykę į Lietuvą keliautojai sudėjo kryžių ir pastatė Šiluvos piligrimų Kryžių kelyje (2-jame  kilometre).  Šiluvoje keliautojai buvo  iškilmingai sutikti, juos sveikino arkivyskupas S.Tamkevičius SJ bei kiti kunigai.

Valentinas, baigdamas pasakojimą, pakvietė esant progai visus pasimelsti prie šio kryžiaus už jį nešusius piligrimus įvairiomis intencijomis.

P.S.: š. m. rugpjūčio 26 d. kelyje nuo Raseinių iki Šiluvos Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ pašventino tris dešimtis pirmųjų kryžių ir koplytstulpių, žymėsiančių Kryžių kelią piligrimams, tradiciškai pėsčiomis keliaujantiems nuo Tytuvėnų iki Dubysos slėnio.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

                                                                                            

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021