Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Bernelių šv. Mišios (2007-12-24)

Paskelbta: 2007-12-28

 

Nors šv. Mišios Tautos šventovėje prasidėjo 22.00 val., jau prieš valandą bažnyčioje nebuvo laisvų vietų. Bažnyčią gaubė tamsa, tik presbiteriją apšvietė paslaptingai degančios žvakės.

Iki šv. Mišių absoliučioje tyloje, tarsi burtininko užburti, sėdėjo gausiai susirinkusieji. Tokia nenusakoma ramybė ir paslaptis dvelkė nuo Kūdikėlio Jėzaus, gulinčio senovės uolą simbolizuojančiame tvartelyje, nuo presbiterijos žvakių liepsnelių ir žmonių veidų. Kiekvienas atėjęs, pirmiausia skubėjo prie Betliejaus, po to iš lėto praeidavo pro altorių, atidžiai stebėdami papuošimus.

Pagaliau bažnyčią sudrebino klebono mons. V.Grigaravičiaus giedama giesmė „Ateikite žmonės!“, kartu giedojo „Jaunystės“ choras ir A. Kačenausko muzikos mokyklos estradinio dainavimo grupė „Dangi ir dangiukai“, vadovaujami Danguolės Beinarytės.

Šv. Mišioms vadovavo klebonas mons. V.Grigaravičius, konselebravo parapijos kunigai.      

   Kasmet Kūčių vakarą vis daugiau susirenka tikinčiųjų į mūsų šventovę. Šiais metais ypatingai daug susirinko jaunimo, o priekyje, prieš altorių – visas pulkas vaikų, kurie buvo stebėtinai ramūs ir susikaupę.
         Homiliją klebonas pradėjo kviesdamas nusikelti į anuos tolimus laikus. Vaizdingai nupiešė Marijos ir Juozapo kelionės paveikslą, Kūdikėlio Jėzaus gimimą. Dievo Sūnus tapo žmogumi, kad galėtų parodyti, išmokyti, kokie mes turim būti, „kaip turim gyventi, kad pelnytume dangiškojo Tėvo meilę ir malones. Jėzus atėjo į žemę, kad sudarytų naują sandorą tarp Dievo ir žmogaus. Su Jėzaus atėjimu į žemę išsipildė Dievo pažadas, kuris parodė begalinę Jo meilę ir gailestingumą savo sukurtam Kūriniui Žmogui.“ 

Toliau monsinjoras kalbėjo, kad gimus Kristui, vieni degė neapykanta kaip Erodas, kiti ramiai miegojo, ir tik piemenys, kurių širdys buvo atviros priimti gėrį, atskubėjo pagarbinti ir pašlovinti gimusįjį Mesiją.
O mes? Kurių pusėje mes?

Baigdamas klebonas pasidžiaugė, kad tiek daug susirinko tikinčiųjų, ypač, kad daug jaunimo, vaikučių. Tai teikia vilties, kad žmonija sekdama Švč. M. Marijos meilės, tikėjimo ir pasitikėjimo Dievo pavyzdžiu, pakils virš materialiojo pasaulio, kuris neleidžia nei širdimi, nei žvilgsniu, nei rankomis pasiekti tai, ką siūlo Kūdikėlis Jėzus.
          Tad įsileiskime Jį į savo širdį, kad Jis ten amžinai apsigyventų.
          Nepaisant vėlaus vakaro, tikintieji išeidami dar kartą ėjo prie Betliejaus nusilenkti Kūdikėliui Jėzui.

                                                                           Birutė Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021