Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kūčių vakarienė vargstantiems (2007-12-24)

Paskelbta: 2007-12-28

 

Yra viena diena metuose, kai gėriui atsiveria net šykštuolio širdis. Kūdikėlio Jėzaus gimimo šventė jautrumu nuskaidrina kiekvieną širdį ir ištiesia pagalbos ranką vargstančiam.

2007 m. gruodžio 24 d. Carito "Sriubos" valgykloje vyko užgimusio Kūdikėlio Jėzaus Kristaus pagerbimo šventė prie Kūčių stalo.
Šventėje dalyvavo arkivyskupas S.Tamkevičius SJ, dekanas mons. V.Grigaravičius, Šv. Antano parapijos klebonas V .Vaškelis, Šančių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonas V. Veprauskas, Carito direktorius V. Bijotas,Kauno miesto meras A.Kupčinskas, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas A. Malinauskas ir kiti atstovai.

Prie Kūčių stalo susirinko per 200 vargstančių žmonių. Skambėjo kalėdinės giesmės, likimo nuskriaustieji dalijosi mintimis apie savo varganą gyvenimą, apie tai, kas privedė juo iki to.

Visi pasidalijo kalėdaičiais ir pasivaišino gardžiais Carito valgyklos darbuotojų pagamintais valgiais.
          Ačiū gerajam Dievui, kad suteikė malonę gyvenimo atstumtiems pasijusti žmonėmis, išgyventi artimo meilę ir gerumą. Ir taip norėtųsi, kas šis gerumas nebūtų vienkartinis.

                                         Dekanato carito vadovė Danutė Ševeliovienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021