Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Vainikas tėviškei (2013-02-03)

Paskelbta: 2013-02-04

Muzikos, spalvų ir žodžių valandą   „Vainikas tėviškei" pradėjo Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios  klebonas monsinjoras Vytautas  Grigaravičius. Po šv. Mišių į konferencijų salę gausiai susirenka ne tik parapijiečiai, bet ir svečiai, miesto žmonės. Jiems skirti kunigo žodžiai apie šią dieną dovanojamą šventę, kurion pakvietė lietuvės moterys – kuriančios, dalijančios savo darbščių rankų, šviesių minčių  sukurtus spalvų, formų ir linijų paveikslus. Prisiminė, kai dar vaikystėje matė ...

Kauno Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios  parodų salėje tautodailininkė Dalia Kerpauskienė eksponavo naujausių darbų – tekstilinių gobelenų parodą „Tėviškės spalvos“, „Visata“. Apie savo kūrybą, apie spalvų kelią, reikšmę žmogaus gyvenime plačiai kalbėjo autorė. Splavos – jos gyvenimas, dalelė to, ką išgyvena žmogus....

Dalios Kerpauskienės gobelenai, jų atlikimo technika aprašyta dailininko Andriaus Valiaus straipsnyje  knygoje „Spalva ir žodis“. Naujutėlę, unikalią knygą – albumą pristatė rašytojas, šios knygos redaktorius Laimonas Inis.  Knyga, išleista leidykloje „Naujasis lankas“ nuo pat pirmojo puslapio žavi  savo poligrafija, spalva ir žodžiu. Mintis išleisti knygą gimė ne čia, Lietuvoje, o tolimojoje Amerikoje, kur gyvena  knygos mecenatė, iniciatorė Romualda Laurinaitytė Rynne.

Jau du dešimtmečius gyvenenti Čikagoje, p. Romualda nesiliauja domėtis Lietuvoje likusia jaunystės, šeimos drauge. Jos iniciatyva surengtos kelios Dalios Kerpauskienės parodos JAV – S.Balzeko muziejuje, Čiurlionio galerijoje, Lietuvių bendruomenėse. Susitikimai su autore Amerikoje neliko nepastebėti, buvo pripažinti, aptarti su ten gyvenenačia Lietuvos menininkų globėja dailininke Magdalena Stankūniene.  Sumanymas virto realybe... Turime visapusiškai gražią knygą, kuri  pristato dviejų moterų kūrybą. Paveikslai, jų reprodukcijos sudėtos į keturius ciklus „Gimtinės spalvos“, „Tėviškei“, „Vizijos“, „Visata“. Nuo rymančių koplytspulpių prie sodžiaus, nuo rūpintojėlių, laukų ir pievų gėlių iki kosmoso slėpinių, minties raiškos. Laimonas Inis, kartu su knygos leidėju – spaustuvės „Morkūnas ir Ko“ direktoriumi Tautvydu Majausku daug laiko skyrė šios knygos gimimui. Paveikslų ciklai sujungti kitos autorės Dalios Poškienės eilėmis, kurie, kaip ir pirmosios autorės darbai, skirti tėviškei, minčiai, sielos aidams, baltajai atminčiai ir laiko žingsniams. Jie – jautrūs, nuoširdūs ir gilūs  -papildo paveikslų tematiką, tarsi prakalbina ar spėja, ką tautodailininkė  išsakė spalvomis.  Iškilią valandą apie žodžių, minties ir spalvų sintezę  kalbėjęs rašytojas Laimonas Inis palietė ir neišsenkančią  tautosakos temą, kuri pastaruosius penkerius metus ryški jo kūryboje, legendų ir sakmių knygose.

Kūrėjai savaip meninėmis priemonėmis išreiškia meilę tėviškei, žmogui, ir pina nepakartojamą vainiką, kuris suspindi matomomis ir nematomomis spalvomis, neišsakytais žodžiais...  Dalios Poškienės eiles skaitė bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė Regina Markevičienė. O muzikos garsais  pradžiugino Kauno I muzikos mokyklos auklėtinės, kurioms programą parengti padėjo mokytojos metodininkės  Kornelija Brilinkevičiūtė ir Violeta Jucevičienė. Joms už  rūpestį ir begalinį atsidavimą muzikai, geriui ir grožiui dėkojo organizatoriai – Lietuvos universitetų moterų asociacija, nebdruomenės centras „Žaliakalnio aušra“, dailininkas Andrius Valius, rašytojas Laimonas Inis, padovanojęs savo knygų.

O į  „Vainiką tėviškei“ paskutinius žiedus įpynė Regina Markevičienė, paskaitydama Dalios Poškienės eiles:

Į bundančią žemę
Grįžta paukščiai
Iš tolių tolybių,
Nes tik čia,
Tik žemėj lietaus,
Peri balti gndrai,
Nas tik čia,
Tik žemėj lietaus,
Gegutės metus skaičiuoja.
*****
Mano žemė –
Šventa Lietuva,
Sakmėm apjuosta,
Dainom apdainuota.
Mano žemės –
Senolių takuos
Atmintis
Dar žydi gyva...

LAIKO ŽINGSNIAI

Dulkėtas vieškelis
Į sodžių grįžti kviečia,
Kur rymo šulinio svirtis
Ir kryždirbio išskobtas dievulėlis.
Pakvimpa duona, medumi.
Girdi –
Alsuoja žemė,
Į saulę želmenį ir pienės žiedą
Keldama,
Matai –
Po pirmojo lietaus
Per laumės juostą
Žingsniuoja vyturys
Ir javą kelia...Žemė bunda


 

                     Parengė Dalia Poškienė, LUMA prezidentė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021