Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės susirinkimas - Apie maldą, jos istoriją, vertę ir reikšmę žmogaus gyvenime (2013-01-29)

Paskelbta: 2013-02-04

 

Įžangoje kunigas Algirdas Akelaitis  maldą sutapatino su žvejyba; vieni tame mato prasmę, kiti nemato.  Tai motyvo klausimas. Malda - tai ryšys su Dievu, nuodėmė - atsiskyrimas nuo Dievo. 

 Žmogus turi būti įtikėjęs:
        - kai žmogui tikrovė turi daugiau lygmenų, kai kasdieniniuose dalykuose yra matomi Dievo prisilietimai, ženklai. Turime pamąstyti ar man tie ženklai reikšmingi. Ar juos iš vis matome. Jeigu matome -  ką mes juose matome? Žmogus, kuris atviras Dievo tikrovei, tas atviras ženklams.  Šv. Mišios - tai ženklų koncentracija.

- tikėjimo pribuvėjas yra idealizmas. Žmogus silpnas grožio akivaizdoje, todėl Dievas žmogui kalba per grožį.

- malda. Už žmogų turi kas nors melstis. Aišku, kad meldžiasi parapijos dvasininkai, artimieji, pvz. tėvas Stanislovas meldėsi „už tuos, kurie yra pamiršti", bet turime (ir tai labai svarbu) išmokti patys paprašyti maldos.

Kunigas Algirdas akcentavo, kad melstis turime už priešus, sutuoktiniams svarbu melstis vienam už kitą.

 Ši maldos tema bus pratęsta ir kituose bendruomenės susirinkimuose.                                                                       St. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021