Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas (2013-02-17)

Paskelbta: 2013-02-18

Vasario 17 d. 12.00 val. konferencijų salėje įvyko Visuotinis parapijos susirinkimas, kuriame  dalyvavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, parapijos institucijų vadovai ir atstovai bei parapijiečiai. 

Mūsų Kristaus Prisikėlimo parapijoje tapo tradicija kas metai  įvertinti praėjusių metų veiklą. 

Monsinjoras Vytautas Grigaravičius ir Ekonominės tarybos narys Paulius Martinaitis  pateikė  veiklos ataskaitą už 2012 metus, kuri buvo vykdoma  remiantis  Kauno arkivyskupijos II Sinodo nutarimais.

Veiklos ataskaitą išsamiau skaityti:>>>

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021