Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Prašau maldų... (2013-02-20)

Paskelbta: 2013-02-27

 

Labai jauki ir dvasiškai turtinga  buvo senjorų popietė vasario 20-ąją, kurioje svečiavosi neseniai mūsų parapijoje pradėjęs dirbti kun. altarista Virginijus Lenktaitis. Jau tapo  gražia tradicija, kad  popietėse lankosi ne tik senjorų dvasios tėvas ar klebonas, bet ir kiti mūsų parapijos kunigai.

 Kiekvienas susitikimas su bet kuriuo kunigu yra labai laukiamas, nes  senjorams suteikia naujų žinių, išgirsta atsakymus  į rūpimus klausimus. Pirmajame susitikime su kun. altarista Virginijumi Lenktaičiu mes trumpai  papasakojome apie sambūrio veiklą, bendras šventes, siekius ir ateities planus, kvietėme dažniau apsilankyti mūsų popietėse.

Kun. altarista Virginijus Lenktaitis atvėrė savo  gyvenimo puslapius, papasakodamas apie vaikystę, patarnavimus bažnyčioje ir ankstyvą apsisprendimą – tapti kunigu. Labai šiltai pasakojo apie savo močiutę, nes anksti mirus tėvams, ji tapo Virginijui  ir  mama, ir tėčiu , vesdama doro gyvenimo keliu. Kunigas papasakojo ir apie kliūtis, stojant į Kunigų seminariją, nes  buvo tarybiniai metai. Papasakojo ir  apie darbą Vilniuje, Kaune, Šiluvoje. Paskutiniuoji vieta - Seredžius, kur klebonavo 11 metų. „Per trisdešimt trejus kunigystės metus buvo daug kančių,- atviravo kunigas Virginijus Lenktaitis, - bet  ištikimiems Dievas padeda. Prašau maldų, nes esu patyręs jų galią. Supraskime vienas kitą, juk  be debesėlių, lietaus nebūna ir žiedų.“

Senjorai širdingai dėkojo kun. altaristai Virginijui Lenktaičiui  už apsilankymą popietėje, už atvirą žodį, linkėdami  stiprybės ir Dievo palaimos darbuojantis mūsų parapijoje.

Atsisveikindamas kun. altarista Virginijus Lenktaitis tarė: „Man buvo miela su Jumis pabendrauti“. 

                                              Rima Lipšienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021