Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dialogas - žodis ir spalva (2013-02-24)

Paskelbta: 2013-02-27

Ką aš duodu kitam...

Šia tema ir kalbėjo klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius susirinkusiems konferencijų salėje po Šv. Mišių vasario 24-ąją. Išties, ar  dažnai pagalvojame, ką aš gyvenime duodu kitiems? Juk ne paslaptis, kad norime tik gauti, nes lyg ir privalu, kad vis kažkas duotų. Klebonas pabrėžė, kad kalbame ne apie materialines vertybes, o ypač dabar Gavėnios metu reikia kiekvienam savęs paklausti, ką aš daviau, juk ir man privalu duoti.“ „Jeigu apie tai pamąstysite, - sakė klebonas, - tai ir kažką padarysite kitam, dings puikybė, sumažės egoizmas“.

„Dialogo - žodis ir spalva“ valandoje dalyvavo Kauno nacionalinio dramos teatro aktorė Jūratė Onaitytė, kurią  puikiai pažįstame iš  kelių dešimčių vaidmenų, sukurtų teatre ir kine. Baigusi Koncervatoriją, atvažiavo į Kauno teatrą ir čia jau daugiau kaip trisdešimt metų. Visada žavėjomės jos vaidmenimis – tragiškais, dramatiškais ir romantiškais, žavėjomės  jos trapumu ir dvasine stiprybė kurti. Šį sekmadienį aktorė Jūratė Onaitytė atvertė taip pat trapios, tragiško likimo, bet stiprios moters  Gabrielės Petkevičaitės-Bitės kai kuriuos  gyvenimo puslapius. Apie šią  Lietuvos patriotę nepakaktų ir visos dienos. Gabrielė Petkevičaitė-Bitė – pedagogė, rašytoja, redaktorė, Steigiamojo Seimo atstovė. Jūratė Onaitytė trumpai papasakojusi  iškilios Lietuvos moters biografiją, skaitė rašytojos prisiminimus apie pirmojo lietuviško spektaklio „Amerika pirtyje“ pastatymą Palangoje, nes ji buvo viena iš organizatorių.

Parodų salėje – Raimundo Majausko darbų paroda. Tai brandaus menininko darbai, kuriuose juntama impresionistų įtaka, stengiamasi pagauti ir užfiksuosti akimirkos įspūdį. J.Majauskas  yra dalyvavęs 72 bendrose parodose ir surengęs 24 personalines. Jo darbų yra įsigyję konsulatai, bankai, meno žinovai ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

                                                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021