Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės susirinkime - Mąstymai apie tikėjimą, tikėjimo ir maldos gylį, santykį su Dievu (2013-02-28)

Paskelbta: 2013-03-04

Vasario 28 d. po įžanginės vakaro dalies Šeimų bendruomenės nariai  iš karto pasinėrė į kunigo Algirdo mąstymus apie tikėjimą, tikėjimo ir maldos gylį, santykį su Dievu. Santykį su Dievu (pradžioje gražus, po to įpareigojantis, reikalaujantis) palygino su mintimi  iš Sant Exuperi "Mažasis princas":

"Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų.  Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje. Pasidarai amžinai atsakingas už tą, kurį prisijaukini".

Pradžioje tikėjimas (Dievas) yra gražus, bet po to santykiai turi būti labai atsakingi.

Kunigas ypač akcentavo Šventosios Dvasios svarbą žmogaus tikėjimo kelionėje. Kiekvienas, krikštytas žmogus, turi Šventąją Dvasią, bet mes jai skiriame nepakankamai dėmesio. Reikia maldos prašant Šventosios Dvasios veikimo mumyse, kad jinai padėtų atpažinti Dievo valią mūsų gyvenimuose.

Ilgokai susirinkusieji klausinėjo apie Pirmąją  Šv.  Komuniją, Sutvirtinimo sakramento reikšmę, krikšto tėvų įsipareigojimus ir atsakomybę.

                                            St. Raščiuvienė, Šeimų bendruomenės koordinatorė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021