Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Konferencija „Šitas yra mano mylimasis sūnus. Klausykite Jo!“ (2013-03-03)

Paskelbta: 2013-03-05

 

Kovo 3 d. 12 val. Kristaus Prisikėlimo bažnyčios  konferencijų salėje  įvyko trečioji Tikėjimo metams skirta konferencija, kurią vedė Kauno kunigų seminarijos klierikai Nerijus Pipiras ir Robertas Urbonavičius.

Robertas Urbonavičius apžvelgė vyskupų rekomendacijas, kaip švęsti Tikėjimo metus, o Nerijus Pipiras vedė konferenciją tema “Šitas yra mano mylimasis sūnus. Klausykite Jo!“

Savo mąstymą Nerijus pradėjo Evangelijos citata: “Šitas yra mano mylimasis sūnus. Klausykite Jo!“  Šiuos Dangiškojo Tėvo žodžius išgirsta mokiniai, kartu su Jėzumi buvę ant Taboro kalno. Nors toks sakinys jau skambėjo iš Dangiškojo Tėvo lūpų Jėzui įbridus į Jordano vandenį ir šie žodžiai gali mums praeiti pro ausis kaip nieko nesakantys, senamadiški, tačiau jie adresuoti būtent mums, nes šiandieną mes turime iš naujo išmokti klausytis.

N. Pipiras aiškino, kodėl ypač dvidešimt pirmojo amžiaus pradžioje, kai  taip dažnai norisi pačiam būti autoritetu, reikia klausyti Jėzaus Kristaus. Akcentuodamas Jėzaus  ir Mesijo vardų prasmes bei remdamasis Vatikano II susirinkimo mokymu, prelegentas kalbėjo, kad Viešpats yra žmonijos istorijos tikslas, taškas, kuriame susilieja istorijos ir civilizacijos lūkesčiai, žmonių giminės centras, visų širdžių džiaugsmas ir jų ilgesio išsipildymas. Jėzus yra visos krikščioniškosios liturgijos šerdis. Bažnyčia gyvena Atpirkimo paslaptimi, be atvangos semiasi iš Jo stiprybės ir nuolat ieško kelių, kaip šią savo Mokytojo ir Viešpaties paslaptį priartinti žmonijai.

Toliau Nerijus kalbėjo apie žmogaus širdies dykumą, kai Dievas lieka nesuprastas, kai stengiamės negirdėti Jo žodžių, kai Kryžius tampa nereikalingas ir  riba tarp gėrio ir blogio dar labiau ištrinama. Norėdamas atpažinti savo, kaip tikinčiojo, kelią ir tapatybę, žmogus turi pirmiausia klausyti Dievo meilės paradokso. Esame kviečiami klausyti ir leisti Dievui tapti tuo, kas esame mes, kad galėtume tapti tuo, kas yra Dievas.

Kalbėdamas apie tikėjimo  kelią, Nerijus pabrėžė, kad mes nesame vieni, jei keliaujame kartu su Viešpačiu. Tikėjimo kelias  visada yra gyvos vilties kelias. Tik eidami juo būsime tikri ir gyvi Bažnyčios nariai, visada matantys Jėzų, būnantys su Juo. Popiežius Jonas Paulius II yra sakęs, kad pagrindinis Bažnyčios kelias yra tik Jėzus Kristus, nes Jis pats yra mūsų kelias į Tėvo namus, taip pat  kelias į kiekvieną žmogų. Todėl pagrindinis Bažnyčios rūpestis yra paties Kristaus rūpestis  žmonių gyvenimą žemėje padaryti vertą žmogaus.

Savo pranešimą  Nerijus Pipiras baigė popiežiaus Benedikto XVI mintimis, pasakytomis baigiant savo tarnystę ir skirtomis visiems tikintiesiems: „Džiaukimės tikėjimo dovana. Šio brangaus gėrio niekas negali iš mūsų atimti. Kiekvieną dieną dėkokime už tai Viešpačiui malda ir nuosekliu krikščionišku gyvenimu. Dievas mus myli, bet jis laukia, kad ir mes jį mylėtume!“

Konferencijos pabaigoje abu klierikai dar pradžiugino tikinčiuosius savo kūrybos eilėraščiais. Nuoširdžiai dėkojame Nerijui ir Robertui už jaunatvišką polėkį ir gilias mintis, brandinančias mūsų tikėjimą.

 Kristaus Prisikėlimo parapijos informacijaĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021