Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje – Kunigai - Nepriklausomybės Akto signatarai (2013-02-28)

Paskelbta: 2013-03-07

 

Neseniai minėjome Vasario 16-osios šventę. Visur būna daug  šiai datai skirtų renginių, bet jie tampa lyg panašūs vieni į kitus. Būna kalbų, koncertų, labdaringų vakarų. Bet... labai retai  per šios  Valstybės šventės iškilmes kalbama apie tuos 20 Lietuvos vyrų, pasirašiusių Nepriklausomybės Aktą. Reikia pripažinti, kad daugelis lietuvių net ir  žino tik vieną kitą.

Todėl ir kilo mintis papasakoti senjorams apie keturis kunigus – Nepriklausomybės Akto signatarus: vyskupą Justiną Staugaitį, prelatą Kazimierą Šaulį, kunigą Vladą Mironą ir kunigą Alfonsą Petrulį. Kiekvieno jų gyvenimas buvo  nelengvas siekiant mokslo, kovojant už lietuvybę. Sunku net suvokti, kiek jų kiekvienas daug darbų nuveikė Lietuvai. Jų nuopelnai  - milžiniški, nors teko dirbti sunkiausiomis sąlygomis. Kunigas Vladas Mironas mirė kalėjime, net ir jo kapo nėra. Įsimintina vyskupo Justino Staugaičio, kunigo Alfonso Petrulio  nuomonė, jeigu valstybė atitols nuo Bažnyčios - ištiks bėda. Paskutinieji vyskupo Justino Staugaičio žodžiai “Dieve, neapleisk Lietuvos“.  Šiems vyrams, man regis, dar neišreikšta  reikiama pagarba. Juk tai vieni tvirčiausių Lietuvos ąžuolų, atidavusių Tėvynei visas jėgas.

Antroji  paskutiniojo vasario trečiadienio popietės dalis buvo skirta šį mėnesį gimusiems. Kuklūs gėlių žiedai, palinkėjimai, “Ilgiausių metų“. Atrodo, taip  viskas šioje popietėje paprasta, nes vaišės kuklios. Tačiau vyrauja  šiluma, nuoširdumas, paprasti, bet iš širdies plaukiantys  žodžiai, besišypsančios akys. Niekas ir skirstytis neskuba, nes malonu pabendrauti, pasidalinti mintimis su kuriais  dažnai susitinki ir jau ne vienerius metus tenka atšvęsti gimtadienį. Svarbu, kad tik tos sveikatėlės Dievas duotų.

P.S. Šią popietę senjorai  sveikino  Rimutę  Lipšienę jubiliejaus proga, linkėjo jai dar  daug sveikatos, energijos, Dievo palaimos.   Nuoširdūs jų   sveikinimo žodžiai surašyti  atviruke: „.... Ačiū tau, kad esame drauge... Tai mes, senjorai, apsupti nuostabiausių žmonių, suburti Tavo iniciatyvos.... Mes norim dar ilgai bendraut, gyvuot.....“ ir prisiminimui padovanojo  pačių pagamintą „Senjorų“  albumą su įklijuotomis savo nuotraukomis. 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021