Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Įspūdžiai iš Trijų Karalių šventės (2013-01-06 )

Paskelbta: 2013-03-12

 

Sausio 6 d., Trijų Karalių dieną 12.30 val. šv. Mišiose meldėmės už šeimas ir mūsų vaikus. Dėkojome Dievui už mums suteiktas malones.

Po šv. Mišių konferencijų salėje  Jaunų šeimų ratelio nariai parodė vaidinimą „Kelionė pas Jėzų į Betliejų“. Man ši šventė buvo nuostabi. Nuostabi tuo, kad mano sūnus Augustinas švytėjo džiaugsmu būdamas angelėliu. Mano nuomone jis šią rolę atliko gerai. Tėtis stebėjo, kad 'angeliuko' sparnai nebūtų kreivi. Augustinėliui vaidinti labai patiko. Visi buvome nuostabūs. Nuostabūs tuo, kad iš mūsų visų spinduliavo begalinė meilė vaikams ir vienas kitam.

Šiame vaidinime mes prabilome tikėjimo, meilės, vilties kalba. Tėtis su močiute dalyvavo kaip žiūrovai. Jiems labai patiko. Tėtis sakė, kad jam labiausia patiko Marija, Juozapas su kūdikėliu. Jie taip tiko šiai rolei. Jų vaikelis buvo toks ramus. Jam buvo taip gera mamos glėbyje. Tėčiui jie asocijavosi su lietuvių liaudies drožiniais, lyg tai jie būtų nukelti nuo koplytstulpių, vaizduojančių Šventąją Šeimą. Žinoma, jie buvo gyvi žmonės ir vaidino gyvai. Tačiau jie jam pasirodė labai lietuviški ir etnografiškai autentiški.

Po vaidinimo vaišinomės agapėje. Indrė buvo pagaminusi žemaitišką kastinį ir iškepusi naminę duoną. Vaišes palaiminome giedodami giesmę. Kastinys su karštomis bulvėmis buvo tikras skanumėlis. Vaikučiai deklamavo eilėraštukus, žaidė. Jų emocijos, jų nuoširdumas suteikė man begalinę malonę.

Nieko nėra brangiau visų pirma - už Dievą, visų antra - už laimingus, linksmus ir sveikus vaikus. Viskas buvo pasakiška. Pasakiška buvo todėl, kad kūdikėlio Jėzaus gimimas primena, koks yra tikrasis kiekvieno iš mūsų tikslas, kur mes turime kasdien eiti, kokia meile mylėti, kokios Vilties būti kupini, kokį Džiaugsmą turime spinduliuoti....

                                                                     Ilona KašiūbienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021