Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Dainuojame Lietuvai (2013-03-10)

Paskelbta: 2013-03-15

 

Sekmadienį, kovo 10-ąją, po šv. Mišių konferencijų salėje vyko šventė, skirta Kovo 11-ajai. Klebonas monsinjoras Vytautas Grigaravičius, sveikindamas susirinkusius su  šia Valstybės švente, pastebėjo, kad  ne visi  džiaugiasi šia švente, išblėso   jos svarba ne vieno  akyse. Kodėl? Ar mes tik norime gauti , gauti ir nebesugebame džiaugtis, kad po daugelio dešimtmečių gyvename laisvoje demokratinėje šalyje? Klebonas palinkėjo daugiau optimizmo, tarpusavio meilės ir vilties.

Penktą kartą mūsų Šventovėje vyksta koncertas, skirtas šiai iškiliai datai pažymėti. Ketvirtą kartą šioje salėje Kovo 11-osios proga koncertavo   Aleksandro Stulginskio daugiafunkcio centro mišrus choras , vadovaujamas Rimanto Vaičekonio.Taip pat  ir mūsų pamėgtas kanklininkių  vokalinis ansamblis, vadovaujamas Gražinos Večerskienės. Susirinkusieji ne tik klausė, bet ir pritarė  dainoms, kuriose  skamba meilė Dievui, Tėvynei,  Vilčiai , Meilei ir Tikėjimui. Juk Tėvynė – tai labai gilus, paslaptingas ir didis dalykas, kurį kaip ir Dievą arba saugome savo širdyje arba ne. Ir kaip Justino Marcinkevičiaus Mindaugas sakė: “ Laimingas bus , jei Lietuvą matys vieningą, laisvą, stiprią ir galingą...“

Po koncerto  menininkas Sigitas Straigys pakvietė į savo skulptūrų parodą. Tai ne eilinio kūrėjo, bet dideliu Dievo talentu apdovanotu kūrėjo darbai, unikalūs darbai, kuriais galima  gėrėtis, džiaugtis ir didžiuotis, kad Lietuva turi tokius menininkus.

Jau tapo tradicija, kad po iškilmingos dalies  mūsų senjorai ir „Gimtinės“ choro dalyviai, šį kartą ir kanklininkės susėdo prie bendro stalo, ant kuriuo kiekvieno atsinešti lauknešėliai. Šventė tęsėsi, juk  netgi privalu džiaugtis, bet ne liūdėti ar  bambėti. Mūsų vikaras Tomas Trečiokas  pasveikino su Kovo 11-ąja, padėkodamas visiems už iškęstas kančias ir vargus sovietinės okupacijos metais, pasidžiaugdamas mūsų bendryste, šventės  iškilumu ir palaimino šventinį stalą. Kuklios vaišės, bet visų nuotaika kuo puikiausia, dainavome niekad neužmirštas mūsų tautines dainas, kurios kaip giesmės teikia  didelę palaimą ,viltį ir džiaugsmą.

 

                    Rima Lipšienė                    

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021