Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - katechezė Bažnyčios hierarchinės struktūros klausimais (2013-03-17)

Paskelbta: 2013-03-21

Kovo 17 d. konferencijų salėje vyko popietė skirta Tikėjimo metams.

Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius pravedė  katechezę Bažnyčios hierarchinės struktūros klausimais.

Klebonas vadovaudamasis Kanonų teisės kodekso 330-341 kanonais vaizdžiai, su pavyzdžiais papasakojo apie Bažnyčios hierarchinę struktūrą ir išsamiai atsakė į klausytojų klausimus.

Kanonų teisės kodeksas – tai aktualus dokumentas visai Bažnyčiai, visai Dievo Tautai, nes svarbu susipažinti su savo teisėmis, pareigomis, kai kuriomis regulomis, kurios liečia visus. Didžioji Kanonų teisės kodekso dalis – tai Vatikano II susirinkimo dokumentuose išdėstyti nutarimai. 

                                                   Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021