Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės išvyka į Kauno kunigų seminariją (2013-03-21 )

Paskelbta: 2013-03-26

Itin žvarbią ketvirtadienio pavakarę grupė bendruomenės narių, vadovaujama klieriko Nerijaus Pipiro apsilankė Kauno kunigų seminarijoje. Nerijus papasakojo apie kunigų seminarijos istoriją, įsikūrimą (1863 m.),  vyskupo Motiejaus Valančiaus vaidmenį. Itin reikšmingas seminarijos, kaip tautinio atgimimo židinio (1884 m.) laikotarpis.

Pirmojo pasaulinio karo metais seminarijos rūmus užėmė vokiečių kariuomenė ir pavertė karo ligonine.  Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 m. seminarija grąžinta į Kauną. Tais laikais kasmet seminariją baigdavo virš 200 klierikų, kai tuo tarpu dabar baigiama iki 10. Buvo pasidžiaugta, kad pasaulyje daugėja pašaukimų, ir kad ši tendencija pasieks ir Lietuvą, aišku esant Dievo valiai.

Buvo apžiūrėtos Kauno kunigų seminarijos buitinės patalpos - valgykla, svečių kambarys. Ekskursija užbaigta  Šv. Trejybės bažnyčioje.

Po ekskursijos, pora šeimų išskubėjo į Marijos radiją kalbėti 19 valandos Rožinio maldą.

Dėkojame klierikui Nerijui už sugaištą laiką

                                                     St. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021