Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija




m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Gavėnios kelionė (2013-03-13)

Paskelbta: 2013-03-27

 

Jau tapo tradicija, kad  per Adventą ar Gavėnią  senjorai dalyvauja nedidelėje piligriminėje kelionėje, aplankant kurią nors mūsų miesto bažnyčią.  Kovo 13-ąją  daugiau kaip keturios dešimtys senjorų susirinko Šv. Arkangelo Mykolo /Įgulos/ bažnyčioje.

Po šv. Mišių senjorus  maloniai sutiko bažnyčios rektorius Tomas  ir papasakojo  jos istoriją. Kaip ir kiekvienos šventovės  - šios bažnyčios istorija  turi savų ypatumų. Pirmiausia tai buvo Šv. Petro ir Povilo stačiatikių katedra, pastatyta 1895 metais, neobizantinio stiliaus.

Lietuvos nuosavybe bažnyčia pripažinta 1919 metais ir perduota Kauno karinei įgulai.  Įdomus faktas, kaip pasakojo rektorius, kad tuomet kariuomenės sielovadai tarnavo 107 kunigai, dabar tik ... dešimt. Skaudu prisiminti  sovietinės okupacijos padarinius, kada bažnyčia buvo  uždaryta, išniekinta. Tuos  priespaudos metus gerai prisimena visi senjorai. Sugrįžo Nepriklausomybė, laisvė, Šventovė buvo  grąžinta  tikintiesiems, kariuomenei. Jau dvidešimt metų, kai vėl sugaudė varpai . Papasakojo rektorius ir apie pirmuosius  šios  bažnyčios kunigus  bei   bažnyčios atstatymo darbus,  vargonų, rūsių restauraciją  ir  2005 metais įkurtą Aklųjų muziejų. Čia  pabuvus - žodžiais neišsakyti... Reikia klausyti, liesti, jausti...

Senjorai  paliko savo auką Šv. Arkangelo Mykolo /Įgulos/ bažnyčiai, širdingai padėkodami jos rektoriui Tomui   už labai šiltą sutikimą ir  pasakojimą. Išėjome praturtėję, sustiprėję dvasiškai, nes  kartu dalyvavome šv. Mišiose, kartu išgirdome šios Šventovės istoriją . Tai  maža kelionė, bet kiekvienas sugrįžęs  galės savo artimiesiems papasakoti, ką išgirdo, ką pajautė. Juk istorijos pamiršti nevalia.

                                                                  Rima Lipšienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021