Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2013-04-07)

Paskelbta: 2013-04-08

 

Balandžio 7 d., Gailestingumo sekmadienį, į  tradicinį renginį „Dialogas -  žodis ir spalva“ rinkosi parapijiečiai gerokai anksčiau, nes žodžio valandoje dalyvavo jų pamiltos  skaitovės  Stefa Navardaitienė ir  Dainuolė Kazlauskienė.

Įžangoje parapijos klebonas  mons. V. Grigaravičius kalbėjo apie gailestingumą, nes antrąjį Velykų sekmadienį Bažnyčia švenčia Dievo Gailestingumo šventę.

Popiežiaus Pranciškus yra sakęs, kad Dievo veidas – tai gailestingojo Tėvo veidas, kuris niekada nepavargsta išklausyti mus. Dievas niekada nepavargsta mums atleisti. Mūsų problema yra ta, kad mes pavargstame prašyti gailestingumo. Išmokti atleisti yra labai sunku, bet mes turime save nugalėti  ir  gyventi Kristaus gailestingumu, Jo akimis žvelgti į gyvenimą, Jo širdimi mylėti artimuosius ir kiekvieną žmogų.

 Klebonas katechezę baigė popiežiaus  Pranciškaus  mintimis: „Nepavarkime, nes Dievo širdis atverta gailestingumui, ir mokykimės patys būti gailestingi“.

E. Stancikas pakvietė ir pristatė žiūrovams skaitovę Dainuolę Kazlauskienę,  anot aktoriaus žodžių, „visą gyvenimą praleidusią žodžio tarnystėje“. Ji taip pat yra Gyvojo žodžio almanacho „Ąžuolynas“ steigėja.

Dainuolė  Kazlauskienė šią popietę skyrė Teatro dienai  ir aktorės Rūtos Staliliūnaitės 70-mečiui  paminėti. „Šiandien  žemai lenkiuosi visiems artistams. Labai džiugu, kad šiais metais Kauno nacionalinio dramos teatro kūrėjai pelnė ypač daug apdovanojimų“ – kalbėjo Dainuolė.

Kovo 27 d., minint Teatro dieną,  Auksiniai scenos kryžiai išdalyti  labiausiai nusipelniusiems teatralams. Vienas svarbiausiųjų apdovanojimų – „Fortūnos” prizas įteiktas Kauno nacionalinio dramos teatro generaliniam direktoriui Egidijui Stancikui už ilgametes jo vadovaujamos teatro bendruomenės kūrybines pastangas siekiant nacionalinio teatro statuso (KNDT aktualijos)

D. Kazlauskienė  skaitė ištrauką iš Andre  Morua  novelės „Žibuoklės trečiadieniais“. Tai romantiška novelė apie žiūrovą studentą, įsimylėjusį teatro artistę.

Skaitovė  Stefa Navardaitienė šią popietę skyrė Melagių dienai, žiūrovus linksmino miniatiūromis ir  kvietė pasijuokti iš savęs.

Parodų  salėje buvo galima susipažinti su   Kazimiero Sigito Straigio skulptūromis. Tai trisdešimt antroji personalinė menininko paroda. Jis dalyvavęs daugiau nei šimtą bendrų parodų, jo sukurti darbai buvo  eksponuojami Lenkijoje, Danijoje. Malonu, kad ir mūsų bažnyčiai menininkas yra pagaminęs apeiginį medinį kryžių.

Skulptorius  stengiasi atitrūkti nuo realistinio vaizdavimo būdo, vengia tiesmukai tikrovės formas perkelti į kūrybą. Medį, metalą, akmenį jis paverčia taip paklusti sau, kad savaitėmis, mėnesiais ir  metais brandinamos idėjos pavirstų meniniais kūriniais. (iš K.S. Straigio asmeninio archyvo).

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021