Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Velykos (2013-04-03)

Paskelbta: 2013-04-09

 

Balandžio 3-osios popietė buvo skirta Šv.Velykoms. Tai iškilminga popietė, turinti savo tradicijas jau šešti metai. Ir šį kartą susirinko gausus būrys - per penkiasdešimt senjorų su savo lauknešėliais. Ant kiekvieno stalo  įvairiausiomis spalvomis išmarginti  margučiai, nuotaika visų kuo pakiliausia.

Popietėje dalyvavęs vikaras kun. Tomas Trečiokas  palaimino mūsų velykinį kuklių vaišių stalą, pasveikino  su Šv. Velykomis, palinkėdamas  gražiai praleisti popietę, prisiminti, kas buvo  prasmingo ir gero gyvenimo kelyje ir džiaugtis šia diena. Į  senjorų popietę apsilankė visų pamėgtos balsingos dainininkės kanklininkės – Gražina Večerskienė ir Janina Lekečinskienė. Jos linkėjo  senjorams  kuo stipresnės sveikatos, ramybės ir  skambių dainų. O mums padovanojo  nepamirštamų dainų pynę.

Išrinkome gražiausio bei stipriausio margučio autorius, kuriems  buvo įteikti kuklūs prizai. Pasveikinome kovo mėnesį gimusias, joms buvo skirti palinkėjimai, dainos. O jos ilgai nenutilo, kaip ir pasidalinimas mintimis  apie Šv. Velykas, prabėgusias dienas, viltį, laukimą ir džiaugsmą...  Juk turime  tarsi savo antrą  šeimą, kai susirenkame ir kartu  švenčiame, kartu  dainuojame, diskutuojame, juokaujame, bendraujame ir dėkojame malda Aukščiausiajam už suteiktas prasmingas gyvenimo ne tik dienas, bet ir valandas.

               

                                                                   Rima Lipšienė

 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021