Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Prasidėjo mokymų ciklas „Melskis ir veik" (2013-04-16)

Paskelbta: 2013-04-17

 

Balandžio 16 d. 17.30 val. Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje  prasidėjo  mokymų ciklo „Melskis ir veik",  skirto Kauno miesto parapijų bendruomenių nariams, grupelių vadovams bei visiems parapijiečiams, siekiantiems įprasminti savo tikėjimą pagalbos artimui,   pirmoji  paskaita.

Paskaitą „Bažnyčios socialinis mokymas ir kvietimas veikti“ skaitė vyskupas augziliaras Kęstutis Kėvalas. Jis  pristatė Bažnyčios socialinio mokymo pagrindinius principus:   Žmogaus kilnumas, Pagarba žmogaus gyvybei, Bendradarbiavimas, Neatlyginamumas, Pagalba silpniems ir vargšams, Solidarumas,  Subsiadiarumas, Socialinis teisingumas,  Kūrinijos globa, Bendrasis gėris.

Vyskupas dalinosi pamąstymais  ir  kvietė kiekvieną tikintįjį savo veikla liudyti tikėjimą. Jis pateikė gyvus pavyzdžius, kaip šie principai veikia mūsų kasdieniniame gyvenime.

Augziliaras  K.  Kėvalas  po paskaitos atsakė į dalyvių klausimus, vyko gyva diskusija.

Po renginio paskaitoje dalyvavusieji dalyviai buvo kviečiami pratęsti susitikimą, pasivaišinti arbata bei pasidalinti paskaitos metu kilusiomis įžvalgomis.

Kita  ciklo „Melskis ir veik“ paskaita vyks balandžio 30 d. 17.30 val. Paskaita bus skirta priklausomybių temai nagrinėti. Numatoma, kad paskaitą apie priklausomybes skaitys du lektoriai, pateikiantys nagrinėjamą temą iš dviejų pusių - socialinio darbo ir psichologijos specialistas, teikiantis pagalbą priklausomiems asmenims ir jų šeimoms bei dvasininkas, pateiksiantis paaiškinimą ir analizę, apie tai, kaip priklausomybių tema yra traktuojama Šventame Rašte.


Koordinatorė J. Matikovienė
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021