Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Darbo grupės Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo projekto įgyvendinimui koordinuoti posėdis (2013-04-22)

Paskelbta: 2013-04-22

 

Balandžio 22 d. Kristaus  Prisikėlimo parapijos namuose vyko  darbo grupės  Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo projekto įgyvendinimui koordinuoti  posėdis.

Posėdyje dalyvavo Kauno miesto savivaldybės atstovai,  tarpe jų:  Kauno m. meras Andrius Kupčinskas, mero patarėjas Zenonas Abramavičius, Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Vygintas Grinis bei   vyriausioji specialistė Irena Popierienė, IĮ E. Miliūno studijos projekto vadovai Rasa Bingelytė Baltrušaitienė ir Aurimas Ramanauskas,  Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius bei parapijos pastoracinės tarybos nariai.

 Posėdžio metu svarstyta Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos sutvarkymo projekto eiga, problemos. Išsamiau žr.>> 

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021