Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva“ (2013-04-21)

Paskelbta: 2013-04-24

Ačiū ,Tėvyne, už kalbą, už nuovargį...

Ačiū, kad Nemunas teka... Tai poeto Marcelijaus Martinaičio eilės, skambėjusios balandžio 21-osios sekmadienį po šv.Mišių konferencijų salėje.  Dialogo „Žodis ir Spalva“ valandoje dalyvavusi aktorė Olita Dautartaitė skaitė ne tik neseniai išėjusio Anapilin Marcelijaus Martinaičio, bet ir  Stasio Stacevičiaus, Jono Strielkūno kūrybą. Kaip aktorė akcentavo, jai artima skaityti šių poetų kūrybą, nes  teko su  jais bendrauti, diskutuoti, klausyti. Skaudu, kad  jie visi iškeliavo iš Žemės, bet  paliko mums savo kūrybos  derlių. Per  šią valandą aktorė Olita Dautartaitė ir atvėrė klausytojams duris į minėtų poetų kūrybą.

Gėlėmis ir sugiedodami „Ilgiausių metų“ pasveikinome aktorę Olitą Dautartaitę su brandžiu jubiliejumi, palinkėdami kūrybinės sėkmės.

Nors už lango pavasaris dar pilkas, bet mūsų parodų salėje į įvairiausiomis šiltomis spalvomis tapytų paveikslų parodą, skleidžiančią šilumą, viltį ir  džiaugsmą pakvietė dailininkė Eugenija Ivaškevičiūtė. 

Menininkė sako: „Labai mėgstu pasinerti į fantazijos pasaulį. Mano vaizduotė atsispindi kūryboje. Dėkoju Dievui, kad į griežtas taisykles galiu įpinti savo fantaziją. Niekada nieko nesekiau – noriu būti savimi“.

                                                                        Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021