Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sausio 13-tai atminti (2008-01-13)

Paskelbta: 2008-01-16

Jau septyniolika metų prabėgo, kai  mes be ginklų stojome ginti savo Tėvynės laisvės. Tik su dainomis, malda mes nepalūžome, išsaugojome laisvę. Ir niekada nepamiršime tų, kurie žuvo.

Anot Sąjūdžio poeto, aktoriaus Kęstučio Genio: „Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms, kad žinotų jie, kad niekad nepamirštų, kad istorijos neparašytų su klaidom…“

Po šv Mišių rinkomės į konferencijų salę, kur prisiminėme tuos, kurie žuvo 1991-aisiais sausio 13-ąją. Tylos minute pagerbėme keturiolika laisvės gynėjų, o jų garbei koncertą skyrė „Dainos“ klubo “Kauno dainoriai” mišrus choras, vadovaujamas Vincento Kursos.

Liejosi dainos apie Tėvynę, partizanus, laisvę. Jos buvo labai artimos kiekvienam klausytojui, palietė jautriausiais žmonių sielos stygas. Prisiminėme tas dienas, kai visi susikabinę rankomis stovėjome prie Parlamento, prie Televizijos bokšto.
            Koncertas baigėsi ir choristų, ir klausytojų kartu atliekamomis patriotinėmis dainomis.
                                                                                      Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021