Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Sekmadienio popietėje - Kauno istorija ir legendos rašytojo Laimono Inio kūryboje (2013-04-28)

Paskelbta: 2013-04-30

Balandžio 28-ąją bendruomenės centras „Žaliakalnio aušra“ pakvietė žaliakalniečius, miesto žmones, parapijiečius į   popietę su vienu produktyviausiu, Kauno metraštininku vadinamu rašytoju Laimonu Iniu.

Vien šį mėnesį rašytojas, minintis savo jubiliejų, surengė keletą susitikimų. Menininkų namuose Pasaulinės kultūros dienos proga buvo pristatyta naujausia knyga – novelės „Ilgas pabučiavimas prieš aušrą“. Su mažaisiais skaitytojais ir J. Dobkevičiaus vidurinės mokyklos surengtas susitikimas Kauno m. savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aleksoto“ padalinyje su J.Dobkevičiaus vidurinės mokyklos moksleiviais.

Sekmadienio popietę nuskaidrino jaunosios pianistės Kotrynos Šileikaitės, kanklininkės Lionginos Stasiulienės atliekamos melodijos. Ištraukas iš legendų knygos apie Kauno istoriją „Milžinai ir nykštukėlis“ perskaitė Kauno kamerinio teatro aktorė Kristina Kazakevičiūtė.

Apie iškilųjį žaliakalnietį dailininką Samuolį iš knygos „Hamletas baltomis pirštinėmis“ skaitė Regina Markevičienė. Rašytojas Laimonas Inis pasidalino mintimis apie susitikimus su skaitytojais, apie visą laiką jaudinančias temas – kūryboje, pokalbiuose. Tai – istorija, tautosaka, mitologija, kalba. Kas būtų žmogus, nežinodamas savo šaknų, kas būtume mes, neturėdami praeities, ateities. Tarp praeities ir dabarties – tik akimirka. Tačiau mes neturime pamiršti, kas esame... Rašytojas išleidęs arti 60 knygų. Kūrybos kraitėje – apybraižos, romanai, 15 knygų vaikams. Pastaruosius penkerius metus sukurta 4 legendų, sakmių ir padavimų knygos „Mėnulio raitelė“, „Juodojo akmens laumė“, Milžinai ir nykštukėlis“... Naujojoje knygoje, kaip pasakojo rašytojas,  „novelės apie meilę ir išdavystę, skaudžius išgyvenimus. Vaizduodamas atstumtojo ar gyvenimo bei istorijos vingiuose pasimetusio žmogaus būseną, nevengiu ir parodaksalių situacijų, ironijos, alegorijos ar mistikos elementų. Atidesnis skaitytojas užtiks ir žymių žmonių biografijų atbalsius (Petras Babickas, Faustas Kirša, kiti...). Žinoma, negalėjau pamiršti tautosakos, romantikos“.

Kalbėdamas apie istorinius aspektus kūryboje, autorius pasakojo apie istorines asmenybes, gyvenusias, kūrusias Kaune – Adomas Mickevičius,  Narbutas, Kazys Binkis, (ir daug kitų), kurių paveikslai parodomi knygose. Ypač daug – daugiau nei 100 kauniečių  rašytojo penkiaknygėje apie Kauną ir kauniečius. Vieni jų – renginio svečiai medikas, istorikas prof. Aleksandras Vitkus, prof. Jonas Čepinskis. Su šiais iškiliais žmonėmis rašytojas bendravo rašydamas „kauniečių metraštį“, dalijosi mintimis apie A.Vitkaus rašomą Kauno istoriją, kitus veikalus. Daug minčių ateičiai išsakė prof. Jonas Čepinskis, ypač susijusių su šios, Prisiklėmo bažnyčios atgaivinimu, grąžinimu tikintiesiems. Dar daug legendomis tapusių istorijų neaprašyta, taigi, kalbėję linkėjo tęsti „interviu“ su menančiais istorines datas ir įvykius,  pasidalino prisiminimais apie susitikimus su rašytoju, kalbėjo apie kūrybinius sumanymus.

Kiekvieną renginį, vykstantį šioje šventovėje, pagerbia Prisikėlimo bažnyčios  klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.

                             Parengė Dalia Poškienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021