Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenės susirinkime - Įspūdžiai iš Šventosios žemės (2013-04-25)

Paskelbta: 2013-04-30

Balandžio 25 d. po 18 val. šv. Mišių šeimos susibūrėme paklausyti kun. Algirdo  Akelaičio įspūdžių iš kelionės Šventojoje žemėje - Izraelio.

Pradžioje kunigas apžvelgė politinę Artimųjų Rytų situaciją, sudėtingus ir įtemptus Izraelio ir Palestinos santykius.

Rodydamas skaidres kun. Algirdas pasakojo apie lankytas vietas, miestelius, bažnyčias. Mintimis nusikėlėme į Nazaretą (Marijai apsireiškė angelas), į Betliejų (Jėzaus gimimo vieta), į Kafarnaumą (Jėzaus veiklos sostinė) ir kt.

Kun. A. Akelaitis anksčiau 6 mėnesius buvo gyvenęs Izraelyje. Tad išgirdome ne tik "statistinę", gidų teikiamą informaciją, bet ir su Šventuoju Raštu susietą Izraelio istoriją. Labai įdomu buvo sužinoti kunigo nuomonę apie tenykščių bažnyčių puošybą ir kt.

Įsidėmėjome, kad vykstant į kelionę reikia  pasiimti ne fotoaparatą, bet Naująjį ir Senąjį  Testamentą !!!

St.Raščiuvienė,
Šeimų bendruomenės koordinatorėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021