Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Viešosios įstaigos „Lietuvos verslo paramos agentūros“ darbuotojų apsilankymas planuojamoje projekto „ Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos Kaune, Žemaičių g. 31B, tvarkymas“ įgyvendinimo vietoje (2013-05-30)

Paskelbta: 2013-05-30

 

Gegužės 30 d. Kristaus Prisikėlimo parapijos namuose lankėsi Viešosios įstaigos „Lietuvos verslo paramos agentūros“ atstovės - Turizmo projektų valdymo skyriaus vedėja Irma Poškutė ir vyresnioji projektų vadovė Jovita Petkuvienė.

Šio apsilankymo tikslas buvo – su projekto „Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios aplinkos Kaune, Žemaičių g. 31B, tvarkymas“ paraiška susijusių dokumentų ir projekto įgyvendinimo vietos patikra.

Patikroje dalyvavo Kauno m. savivaldybės administracijos Investicijų ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas Vygintas Grinis, IĮ E. Miliūno studijos techninio projekto vadovė Rasa Bingelytė - Baltrušaitienė ir architektūrinės dalies vadovas Vytautas Miliūnas, VšĮ „Prisikėlimo projektai“ direktorius mons. Vytautas Grigaravičius bei parapijos pastoracinės tarybos narys Gintautas Paulauskas.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021