Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Saulės” gimnazijos „Paskutinio skambučio” paminėjimas Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje ir koplytstulpio prie „Saulės“ gimnazijos pašventinimas. (2013-05-30)

Paskelbta: 2013-06-03

 

Gegužės 30 d. Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurios buvo skirtos Kauno „Saulės“ gimnazijos abiturientams paskutiniojo skambučio proga. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius.Prie bažnyčios durų mokytojus ir abiturientus pasitiko jaunesnieji gimnazijos mokiniai – dešimtokai. Mokiniai įteikė kiekvienam gimnazijos abiturientui tikybos mokytojos dovanotą dovaną – mažą žvakutę, kurią kvietė uždegti savo intencija prie altoriaus, kad kiekvienas mokinys, galėtų išsakyti Dievui savo padėką, patikėti svarbiausius gyvenimo tikslus, puoselėjamas viltis dėl būsimų egzaminų ir jų gyvenimo kelio pasirinkimo. Mokytojai, uždegantys žvakeles, buvo kviečiami melstis už savo mokinius.

 Šv. Mišių metu giedojo gimnazijos sakralinės muzikos ansamblis, vargonavo gimnazijos mokytoja Jovita Kulakauskienė. Abiturientai, dalyvavę šv. Mišių liturgijoje, aukojo gėles, kurios buvo skirtos adoracijos prie Švč. Sakramento koplyčios papuošimui.

Mons. Vytautas Grigaravičius savo homilijoje kalbėjo: „Žmogaus gyvenimo kelio pasirinkimas, svajonių išsipildymas, priklauso nuo to, kokiomis pamatinėmis vertybėmis jis vadovaujasi. Džiugu, kad atėjote padėkoti Dievui ir paprašyti Jo malonės palaiminti jūsų ateitį. Tik bendrystėje su Dievu žmogus atranda Dievo duotą planą. Labai svarbu, kad drąsiai eitumėte į priekį, kad nenuviltumėte savo tėvų ir mokytojų. Šios dienos Evangelijoje, kurioje minimas aklasis Bartimiejus, iš Jėzaus gauna nepaprastą dovaną – jis atgauna regėjimą. Jūsų kelyje taip pat dar daug neaiškumų, tamsos, todėl prašykite Dievo, kad jūsų svajonės, kurios duoda kryptį renkantis gyvenimo kelią, būtų apšviestos Dievo šviesos, Jo palaikymo.“ (išsamiau žr.>)

Po šv. Mišių, gimnazijos direktorė Aldona Sellienė pakvietė parapijos kleboną atlikti ypatingą misiją – prie „Saulės“ gimnazijos pašventinti 85-ios gimnazijos laidos abiturientų tėvų dovaną - pastatytą koplytstulpį, kuriame pavaizduota saulė, knyga ir mitinis herojus Palemonas.

Vėliau, gimnazijos abiturientams, klasėse buvo vedama paskutinė pamoka. Paskutiniojo skambučio šventė baigėsi iškilmingu minėjimu gimnazijos aktų salėje.

Nijolė Kulėšienė, „Saulės“ gimnazijos tikybos mokytoja

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021