Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Aplankėme ligonius (2013-05-22)

Paskelbta: 2013-06-03

 

Ligos neaplenkia ir mūsų sambūrio senjorų. Todėl pasiūliau ne tik pasimelsti už sergančiuosius, bet ir aplankyti, kurie sutiks, namuose. Gegužės 22-ąją gausus būrys senjorų susirinko mūsų mažojoje bažnytėlėje. Uždegėme žvakutes už tuos senjorus, kurie šiuo metu sunkiai serga ar laukia operacija. Tai už Mariją Mateikienę, Zofiją Klinkevičienę, Eleną Vyšniauskienę, Salomėją Urbonienę, Janiną Radauskienę, Stasę Bracevičienę, Vitą Ausmanienę ir Ireną Petružienę. Buvo sukalbėtas Rožinis ir visi dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje.

Trys senjorų sambūrio atstovės – Irena Sadukaitė, Vida Petkevičienė ir aš aplankėme keletą senjorų namuose. Mūsų sambūrio popietėse aktyviai lankosi dvi seserys – Elena Vyšniauskienė ir Vincenta Savickaitė. Moterys mus priėmė labai nuoširdžiai, o mes labai džiaugėmės, kad po sunkios ligos jau sustiprėjo Elena. Aktyvi sambūrio dalyvė ir Janina Radauskienė, su kuria labai mielai pabendravome ir tikimės, kad sustiprėjusi vėl lankysis mūsų popietėse. Salomėja Urbonienė taip pat aktyviai lankydavo sambūrio popietes, visada gebėjo maloniai pakalbėti viena ar kita tema, bet sveikata jau labai susilpnėjo ir nebegali ateiti į mūsų susibūrimus. Salomėja labai džiaugėsi mūsų apsilankymu, pabendravimu. Mes visoms linkėjome stiprybės, Dievo palaimos ir susitikimų senjorų popietėse.

Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021