Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kertinis akmuo šventoriuje (2013-08-16)

Paskelbta: 2013-08-16

 

Rugpjūčio 16 dienos  ankstyvą rytą Paminklinės Prisikėlimo bažnyčios šventoriuje buvo įdėtas kertinis akmuo į grindinį.

Šioje iškilmėje dalyvavo Kauno arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius SJ, Kauno m. meras A. Kupčinskas, mero patarėjas Zenonas Abramavičius, Kauno m. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Skilandis, Statybos skyriaus vedėjas Vygimantas Abramavičius, Miesto tvarkybos skyriaus vedėjas Aloyzas Pakalniškis, savivaldybės tarybos narys Vytas Bancevičius, IĮ „E. Miliūno studija“ atstovai: projekto vadovė, architektė Rasa Bingelytė Baltrušaitienė, direktorius, architektas Aurimas Ramanauskas, architektūrinės dalies vadovas, architektas Vytautas Miliūnas, UAB „Autokaustos“ atstovai, Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius bei parapijos kunigai.

Pradžioje projekto vadovas architektas Vytautas Miliūnas supažindino su šventoriaus projektu. „Pirmos projekto sutvarkymo vizijos atsirado 1996 m. Šiais metais mes pradėjome pirmąjį būsimos aikštės įrengimo etapą – Prisikėlimo bažnyčios aikštės - šventoriaus sutvarkymo darbus, kurie sudaro apytikriai 1/3 visos sklypo teritorijos dalies. Šiame etape numatoma sutvarkyti visą bažnyčios perimetrą, išklotinę palei buvusią radijo gamyklą, įėjimo prie parapijos namų zoną ir Žemaičių g. išklotinės fragmentą. Ši būsimos aikštės dalis bus išgrįsta tašyto granito akmenų grindiniu, įrengtos apšvietimo atramos su teritorijos apšvietimo prožektoriais ir vaizdo stebėjimo kameromis, įvažiavimas iš Žemaičių g. su automatiniais užtvarais,“ - kalbėjo architektūrinės dalies vadovas, „E.Miliūno studija“ architektas Vytautas Miliūnas.

Parapijos klebonas, pakvietęs arkivyskupą S. Tamkevičių, Kauno m. merą A. Kupčinską bei architektą V. Miliūną ir įteikęs jiems baltas pirštinaites, paragino svečius dėti po akmenį į pradėtą kloti grindinį.

Po to svečiai apžiūrėjo kaip atliekami šventoriaus tvarkymo darbai.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021