Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos narių susitikimas su dvasios vadovu kun. A. Akelaičiu (2013-09-07)

Paskelbta: 2013-09-09

 

Rugsėjo 7 d., 16. 30 val., po vasaros pertraukos Kristaus Prisikėlimo parapijos Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugijos nariai vėl susirinko į susitikimą su dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu, kuris gaivina mūsų dvasią jau antrus metus. Jo įdomios įžvalgos verčia iš naujo permąstyti tikėjimo tiesas bei jas pagilinti.
Iki šios vasaros atostogų savo susirinkimuose kas mėnesį rimtai ir linksmai kalbėjomės apie galingą Rožinio maldos poveikį ir gavome patarimų, kaip melstis šia malda, kaip išvengti išsiblaškymo maldoje, ieškojome būdų, kaip išvengti mūsų dažnos nuodėmės – apkalbų, aiškinomės apie pomirtinį pasaulį, kaip pasiruošti šv. Mišioms, apie jų intencijas ir kt.
Šįkart per susitikimą paprašėme kunigo tęsti pokalbius apie šv. Mišias, kad galėtume kuo prasmingiau, giliau suprasti jų eigą bei dalyvauti toje nepakartojamoje Dievo dovanoje mums. Taigi rugsėjo 7 d. vyko įdomi diskusija apie tai, kas yra šv. Mišios, kaip jas suprantame, ar visada suvokiame, kas per jas vyksta.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos draugija Prisikėlimo bažnyčioje pradėjo savo veiklą prieš trejus metus, kai klebonas mons. Vytautas Grigaravičius subūrė mus bendrai maldai.

Kas gali tapti šios draugijos nariu? Draugijos statute, patvirtintame 2009 04 09 Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ , rašoma:
„Ši draugija vienija katalikus, kurie siekia gyventi Kristaus Evangelija, aktyviai dalyvauti Bažnyčios veikloje, brangina Eucharistiją, Dievo Žodį ir sekmadienio šventimą, puoselėja pamaldumą Švč. M. Marijai, trokšta skleisti Švč. Mergelės apsireiškimo Šiluvoje žinią ir rūpintis Šiluvos šventove“.
Į draugiją įstojama pareiškus norą būti draugijos nariu ir nustatytą dieną po šv. Mišių viešai davus pasižadėjimą laikytis įstatų. 

Ką mes veikiame? 

Draugijos nariai:
- kiekvieno mėnesio pirmąjį šeštadienį, 16. 30 val., Didžiojoje Prisikėlimo bažnyčioje rengia susitikimus su savo dvasios vadovu ir po to dalyvauja aukojamose šv. Mišiose už draugijos narius;
- kiekvieną dieną individualiai kalba Gyvąjį rožinį Šv. Tėvo numatytomis mėnesio intencijomis;
- rugsėjo – birželio mėn. nuo pirmadienio iki ketvirtadienio didžiojoje Prisikėlimo bažnyčioje 17. 30 val. meldžiasi Rožinio malda parapijos intencijomis, prašydami M. Marijos užtarimo;
- pagal galimybes vyksta į tradicinius atlaidus Šiluvoje švęsti Marijos dieną;
- pagal galimybes įsipareigoja adoruoti Švč. Sakramentą Mažojoje Prisikėlimo bažnyčioje.

Kviečiame parapijiečius įsijungti į mūsų veiklą ir padėti Švč. Mergelei Marijai per mus garbinti savo sūnų Jėzų Kristų ir kartu melstis prašant savo tėvynei – Marijos žemei, savo šeimoms Dievo malonių, gausių atsivertimų ir naujų dvasinių pašaukimų. Tepaskatina mus šie Jėzaus žodžiai:
„Ir dar sakau jums: jeigu kas iš jūsų susitars žemėje dviese melsti bet kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks. Kur du ar trys susirinkę vardan manęs, ten ir aš esu jų tarpe“ (Mt 18, 19-20).                         Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021