Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Parapijos šeimų bendruomenėje - Apie Visų Šventųjų šventę ir mirusiųjų paminėjimą (2013-10-31)

Paskelbta: 2013-11-04

 

Po įžanginės maldos, pasikeitę informacija apie einamuosius rūpesčius, stabtelėjome ties visiems žinomomis atmintinomis lapkričio pradžios dienomis - Visų Šventųjų ir  mirusiųjų paminėjimo dienomis.

Pirmosios dvi lapkričio dienos - Visų Šventųjų šventė ir Vėlinės - mus kviečia akimirką stabtelti ir pamąstyti apie tai, kas esame ir kas būsime. Žvelgdami į artimųjų kapus jaučiame, kad šis gyvenimas iš tikro yra ilgesnė arba trumpesnė akimirka, dovanota Dievo ir besitęsianti anapus šio gyvenimo. Lapkričio 1 - oji Visų Šventųjų diena.

Kun. Algirdas pakvietė artimiau susipažinti su savo šventuoju (ar tai būtų Krikšto ar Sutvirtinimo sakramento metu pasirinktas šventasis), pastudijuoti jų biografijas ir, galbūt, net rasti panašumų. Kunigas pakvietė per šias dienas savo socialiniuose tinklapiuose vietoje savo nuotraukos įsidėti šventojo nuotrauką.

Po to daug kalbėjome apie mirusiųjų dieną, apie patirtis, lankant artimųjų kapavietes. Kunigas paragino užsakinėti šv. Mišias ne tik už mirusiuosius, bet ir gyvųjų intencijomis. Pvz. užsakyti šv. Mišias artimiesiems per gimimo dieną, linkint Dievo malonių.

Išsiskirstėme tik po kelių bendravimo valandų.

St. Raščiuvienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021