Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Bendruomenės centro „Žaliakalnio aušra“, Žaliakalnio seniūnijos ir Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos „Aušros“ padalinio valanda „Tu ant žalio kalno gyveni“ (2013-11-03)

Paskelbta: 2013-11-04

Išdalinęs save Lietuvai...

Lapkričio pirmosios dienos, Vėlinės, susikaupimas... Amžinojo poilsio vietose dega žvakių jūra... sušildyta žmonių meilės, prisiminimų... Koks mūsų gyvenimo galutinis tikslas - kreipiasi į vos talpinančią Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salę monsinjoras Vytautas Grigaravičius.

Koks mūsų galutinis gyvenimo tikslas – kai šiandien minime Sąjūdžio 25-tąsias metines, kai šiandien minime Kęstučio Genio - iškilaus žmogaus atminimą, žmogaus, kuris savo gyvenimą išdalino Lietuvai... Ši valanda, kaip mini mons. Vytautas Grigaravičius, brangi visai Tautai, ypač brangi kauniečiams, Žaliakalnio žmonėms...

Lietuvos laisvės šaukliui – Kęstučiui Geniui Atminimo valandą parengė ir išpildė Violeta Bakutienė – Lietuvos veterinarijos akademijos Studijų skyriaus vedėja, Kalbos premijos laureatė (2004 m.)

Ekrane – iš nuotraukų – mažasis Kęstutis, jo mokslo metai, pirmieji kūriniai, kuriuos anuo, sovietmečio laikotarpiu išspausdino pogrindžio spaustuvė „AB“ (dabar - unikalus Vytauto Didžiojo karo muziejaus padalinys). Vytauto Andziulio, spaustuvės įkūrėjo ir vadovo patriotinis nusiteikimas palydėjo į „tiesą“ į „laisvę“ ne vieną kovotojo, laisvo žodžio skleidėjo mintį. Ten gimė Kęstučio Genio knygos „Ugnies kryžius“ „Lietuva – tai sąžinė“, „SOS“, kiti leidiniai. Tolesnis Kęstučio Genio žodis buvo Gyvojo žodžio almanache „Atžalynas“, kurį subūrė ir ilgus metus organizavo Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje Daina Kazlauskienė, Robertas Keturakis, Rūta Staliliūnaitė.

Kęstutis Genys – aktorius, poetas. Kurio daugiau? Kauno valstybiniame dramos teatre sukurtas ne vienas vaidmuo, reikšmingiausias – Žygimanto Augusto - Juozo Grušo dramoje Barbora Radvilaitė. Tačiau aktoriui, sakančiam, šaukiančiam tiesą, nelemta buvo pasislėpti ir nuo uolių „tarybų valdžios“ saugotojų, ir nuo prisitaikėlių... Jis pasirinko žodį, poezija – buvo jo šautuvas, o šoviniai – eilėraščiai. Jam poezija buvo tiesos sakymas, būties pergalė prieš buitį. Jo poezijos klausėsi Australijos lietuviai (viešnagėje pas brolius 1991-ųjų sausį), Amerikoje. Kęstutis Genys buvo, liko Sąjūdžio šaukliu. Išdidžia, oria laikysena didingais, pamokiais žodžiais jis ėjo į susitikimus, mitingus, į mokyklas. Sūnus Gintautas sakė: „mano tėvas buvo kaip uola,<...> buvo laisvės šauklys.“

Klausantis įrašų, to įsimintino balso, stebint filmuotus kadrus bei nuotraukas iš „muziejumi“ tapusių namų, negali nesijaudinti...kiek tilpo šiame Žmoguje. Tai byloja žmonos Lolitos prisiminimai, stropiai saugomas ir tvarkomas archyvas. Vis kartu ir kartu – per Lietuvą, į Lietuvą – aplankė daugelį vietų. O ir laisvalaikis, kurio buvo ne tiek daug, skyrė sąlyčiui su gamta, žmonėmis. Tėvynė, meilė jai telpa žodžiuose „Lietuva buvo mano likimas... “

Susitikimų su Kęstučiu Geniu ieškoti nereikia – jis – dainose, eilėraščiuose, vaidmenyse... Atėjus į Kauno nacionalinį teatrą sutiksime Mindaugo Juzėno sukurtą biustą, Žaliakalnyje – jo vardu pavadintą gatvę, knygynuose, bibliotekose – knygas... , o kiek daug menančių nepakartotą, degusį sudegusį meile Lietuvai...

Visa, ką parengė p. Violeta Bakutienė, reikėtų kartoti, rodyti, kad nebūtų pamiršta. O pamiršta nebus, taip tikino eiles skaitydamas giminaitis Tadas Masėnas, aktorė Regina Varnaitė.

Žmones, kurie tęsia Tautos laisvės, Nepriklausomybės šauklių idėjas, padėkos ženklais pagerbė Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas Raimundas Kaminskas. Apdovanotieji: Lolita Genienė, Regina Varnaitė, Petras Marcinkevičius, Regina Markevičienė.

Dar vienos Žaliakalnio bendruomenės valandos „Tu ant Žalio kalno gyveni“ susirinkusiems, dalyviams, svečiams padėkojo bendruomenės „Žaliakalnio aušra“ pirmininkė, šių valandų sumanytoja Regina Markevičienė.

 


                                                   Parengė Dalia Poškienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021