Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos narių susitikimas su dvasios vadovu kun. Algirdu Akelaičiu – Atgailos aktas šv. Mišių metu (2013-11-09)

Paskelbta: 2013-11-11

 

Kadangi pirmasis mėnesio šeštadienis, mūsų nuolatinė susirinkimų diena, sutapo su Vėlinių švente, dvasios vadovui maloniai sutikus, susitikome lapkričio 9 d., 16.30 val.

Kaip įprasta, kunigas susitikimą pradėjo rožinio maldos viena dalimi ir palinkėjo besibaigiančių tikėjimo metų proga nebūti drungnomis savo tikėjime, atsiliepti į bendruomenės poreikius pagal savo jėgas ir galimybes, visada būti maldos moterimis.

Šįkart tęsėme pokalbį apie šv. Mišių eigą: ką reiškia atgailos aktas, kalbamas kiekvienų šv. Mišių pradžioje, ir kaip jį atlikti. Kunigas atkreipė mūsų dėmesį kad šis aktas glaudžiai susijęs su išpažintimi, kurią dažnai nemokame tinkamai atlikti, nes nedarome sąžinės sąskaitos kasdien. Kiekvieną vakarą reikia įprasti apžvelgti, kaip šiandien atlikome savo pareigas kaip pilietis, šeimos ir bendruomenės narys, kur pažeidėme savo santykį su Dievu, kaip elgėmės su artimu, materialiu turtu ir pačiu savimi.

Dvasios vadas patarė šiam atgailos aktui pasirengti susikaupus prieš šv. Mišias, nes jų metu paprastai neužtenka tam skiriamo laiko.

Kaip pamoką noriu perpasakoti kun. Algirdo pasakytą anekdotą – liūdną gyvenimišką istoriją, kuri vaizdžiai rodo apgailėtiną mūsų santykį su Dievu: „Vienas skubantis žmonai vaistų žmogus neranda vietos prie vaistinės pastatyti mašinai. “Dieve, padėk surasti vietos, juk matai, kaip man skubiai reikia!” Suka ratą vieną, kitą vis melsdamas, kol staiga pastebi, kad vieta atsirado. “Ačiū, Dieve, nereikia, jau suradau!”

Šio susitikimo metu taip pat džiaugėmės sulaukusios savo draugijos narės Vlados Bartosevičienės, kuri prieš kelias dienas grįžo po pusmetį trukusios piligriminės kelionės pėsčiomis su kryžiumi iš Kryžių kalno į Gvadelupę, prašant Dievo gailestingumo sau bei visam pasauliui. Vlada mus apdovanojo Gvadelupės Švč. Mergelės Marijos paveikslėliais, kuriuos pašventino kun. Algirdas.

Po šio susitikimo, kurį baigėme malda ir kunigo palaiminimu, dalyvavome vakaro šv. Mišiose, aukojamose taip pat ir mūsų intencija.

Pakylėtos dvasia grįžome namo, dėkodamos Dievui už patirtą bendrystės dovaną. Dieve, suteik mums tikėjimo malonę, leisk išgyventi tavo artumą ir išmokyk nuoširdžiai pasitikėti Tavo pagalba ir už ją nuolat dėkoti.

Šiluvos Švč. M. Marijos draugijos koordinatorė Dalė Starkutė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021