Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis skirtas Tikėjimo metų užbaigimui (2013-11-12)

Paskelbta: 2013-11-15

 

Lapkričio 12 d. vyko Kristaus Prisikėlimo parapijos tikybos mokytojų ir katechetų posėdis. Posėdyje dalyvavo mokytojų dvasinės palydos vadovas kun. Tomas Trečiokas. Posėdis pradėtas bendra malda, dėkojant Dievui už patirtas malones, atliktus darbus Tikėjimo metų eigoje.

Kun. Tomas kalbėjo apie maldos bei gerų darbų reikšmę kūnui ir sielai lankant ligonius, slaugant savo artimus žmones šeimoje. Vėliau buvo aptartos temos, kurios būtų aktualios vedant pokalbius ir pamąstymus susitikimuose su mokytojais bei katechetais.

Po dvasinio nusiteikimo, mokytojai dalinosi darbine patirtimi. V. Bacevičiaus pradinės mokyklos vyresnioji tikybos mokytoja Virginija Juodpusienė pasakojo apie viktorinos „Irkis į gilumą“ I-ojo etapo rezultatus. Ši viktorina, inicijuota Kauno arkivyskupijos Katechetikos centro kartu su arkivyskupijoje esančiais švietimo ir ugdymo skyriais ir skirta tikybos pamokas lankantiems 4-ųjų klasių mokiniams. Viktorinos tikslas - paskatinti mokinius gilintis į Katalikų Bažnyčios tikėjimą, skatinti aktyviai dalyvauti tikybos pamokose, liudyti Jėzų Kristų. Šioje viktorinoje dalyvauja ir Kauno darželio - mokyklos „Rūtelė“ 4-os klasės mokiniai, su kuriais dirba vyresnioji tikybos mokytoja Vilma Tamošauskytė. Mokiniai ruošdamiesi šiai viktorinai buvo paskatinti pasikartoti ir pagilinti tikėjimo žinias, išreikšti savo tikėjimą kūrybiškai ir pasidalinti tikėjimo džiaugsmu, atliekant jiems skirtas užduotis. Nugalėtojai buvo apdovanoti saldumynais, o patys sumaniausieji buvo pakviesti dalyvauti II -ajame viktorinos etape, kuris vyks jau parapijoje, sausio mėnesio pabaigoje.

Situaciją apie vaikų ir jaunimo ruošimą sakramentinei praktikai pristatė parapijos katechetė ses. Irena Romaškaitė ir mokytoja Virginija Juodpusienė.

Posėdžio eigoje buvo aptarta visa aktuali informacija apie arkivyskupijos Katechetikos centro pateiktus pasiūlymus dalyvauti kvalifikaciniuose seminaruose, dvasinėse rekolekcijose. Mokytojams priminta galimybė į susitikimus su mokiniais kviesti VDU KTF dekaną doc. Beną Ulevičių, bei paraginti jaunimą dalyvauti šio universiteto inicijuojamame konkurse „Meilės formulė“.

Posėdis baigtas bendra malda ir gražiu nusiteikimu paraginti ir pakviesti mokyklų bendruomenes lapkričio mėnesio 24 d. 11 val. dalyvauti Tikėjimo metų užbaigimo iškilmėje, Kristaus Prikėlimo bažnyčioje.

                                                                                        Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021