Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Mokymų ciklas „Melskis ir veik" paskaita „Benamystės fenomenas. Asocialumas kaip gyvenimo būdas“ (2013-11-12)

Paskelbta: 2013-11-18

 

Lapkričio 12 d. 17.30 val. įvyko mokymų ciklo „Melskis ir veik“, skirto Kauno miesto parapijų bendruomenių nariams, grupelių vadovams bei visiems parapijiečiams, siekiantiems įprasminti savo tikėjimą pagalbos artimui, paskaita „Benamystės fenomenas. Asocialumas kaip gyvenimo būdas.“ Paskaitą skaitė Kauno miesto nakvynės namų direktorė Zita Verbavičienė. Lektorė pristatė  Kauno mieste veikiančius nakvynės namus: įsikūrimą, teikiamas paslaugas, sunkumus, darbą su benamiais.

Kauno miesto nakvynės namai yra pirmieji respublikoje, įkurti 1992 m. Petrašiūnuose, kurie iki šių dienų likę tame pačiame pastate. Anot, lektorės pastato būklė sudėtinga, nes finansuojama iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto ir nėra prioritetinė.

Nakvynės namų misija – padėti laikinai apgyvendintiems asmenims, praradusiems socialinius ryšius grįžti į pilnavertį gyvenimą, skatinti juos susirasti nuolatinę gyvenamąją vietą, integruotis į darbo rinką, motyvuoti gydytis priklausomybės ligas. Nakvynės namuose paslaugos teikiamos tik Kauno miesto gyventojams, išskyrus asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje iki 3 parų. Nakvynės namuose asmuo gali gyventi iki 6 mėnesių.

Lektorė teigė, kad norint pradėti dirbti su benamiu, pirmiausia jį reikia pamaitinti, pagirdyti ir sušildyti, o tik paskui aiškintis kaip jam padėti.

 Kaune yra įsikūrę Vyrų nakvynės namai (Kalantos g. 55) ir Moterų nakvynės namai (Partizanų g. 5). Vyrų nakvynės namuose yra 88 vietos, Moterų nakvynės namuose – 20 vietų. Nakvynės namuose gyvenantys benamiai moka minimalų mokestį, kuris, kaip teigia lektorė, nustatytas tam, kad asmenys jaustų atsakomybę.

Po paskaitos dalyvavusieji buvo kviečiami pratęsti susitikimą, pasivaišinti arbata bei pasidalinti paskaitos metu kilusiomis įžvalgomis.

Soc. darbuotoja G. Pažėraitė 

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021