Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Mes nesuvokėm Laisvės poeto... (2013-11-13)

Paskelbta: 2013-11-20

 

Šiemet minime vieno didžiausių Lietuvos poetų Vinco Mykolaičio - Putino 120-ąsias gimimo metines. Tad neatsitiktinai lapkričio 13-osios senjorų popietė ir buvo skirta Vincui Mykolaičiui - Putinui. Klausėmės ne tik jo kūrybos.

Viešnia iš Maironio literatūros muziejaus - skyriaus vedėja Virginija Markauskienė papasakojo apie poeto gyvenimo ir kūrybos kelią. Šiame kelyje būta ne tik džiaugsmo akimirkų, bet ir skausmo, nusivylimo kartėlio, didelio kūrybinio impulso ir beviltiškų diskusijų su cenzoriais bei redaktoriais, šviesių gyvenimo įspūdžių ir skaudžių dvasinių išdavysčių...Tai buvo poetas, mokslininkas, filosofas, romanų ir dramų kūrėjas, profesorius, akademikas. Pirmiausia – kunigas. Tik metai liko gyventi žemėje, kai Vincas Mykolaitis sulaukia švenčiausios žinios: “ Vincentas Mykolaitis Šventojo Sosto malone yra atleistas nuo visų kunigiškų pareigų ir sugrąžintas į pasauliečių luomą; taip pat pažymiu, kad vietos Ordinaro man suteikta galia tą patį Vincą Mykolaitį 1966 Viešpaties metais gegužės 12 d. išrišau iš visų bažnytinių cenzūrų / bausmių/ ir sutaikinau su Katalikų Bažnyčia .“ Pasirašė Kauno Arkikatedros kapitulos kanauninkas Kazimieras Žitkus.

Niekas geriau nepasakė visos tiesos apie Vincą Mykolaitį - Putiną kaip kitas tautos poetas Justinas Marcinkevičius: „Poeto herojus žino, ką reiškia veržtis į laisvę, siekti jos, dėl jos aukotis, žino, kaip reikia auginti ją. Pirmiausia savyje. Keista, kad mes ligi šiol nesuvokėm Putino kaip Laisvės Poeto, kaip žmogaus ir tautos laisvės ugdytojo. Gal todėl ir mūsų Atgimimo idealai gangreit susmulkėjo, subuitiškėjo. Kad juose stigo Putino, stigo giliosios kultūros, kad nemokėta, o gal ir nenorėta pasisemti iš jos šaltinių. Skaitykime ir išgyvenkime jį kaip atleidžiančią, vienijančią asmenybę, kuri dabarties tikrovėje būtų didelė parama ir atrama visai tautai“.

                                                            Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021