Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Dirbusių Kauno radijo gamykloje „Banga“ darbuotojų susitikimas paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (2013-11-21)

Paskelbta: 2013-11-22

 

Lapkričio 21 d. 16 val. į paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salę rinkosi tie, kurie prieš daugelį metų darbavosi šioje šventoje vietoje, buvusioje Kauno radijo gamykloje „Banga“.

„Bangos senjorai“ klubas sukvietė bangiečius pabūti kartu, pasidalyti mintimis, sugrįžti ir prisiminti savo darbo vietą, iki skausmo pažįstamą ir nepažįstamai pasikeitusią, bei pasimelsti už anapilin išėjusius bangiečius.

Pilnutėlė salė klausė klubo prezidento Leono Jankausko, buvusio „Bangos“ generalinio direktoriaus kalbos, kuris sakė: „Šie susitikimai yra aukso vertės. Tai buvo mūsų prasmingiausi gyvenimo metai - kai dvylika tūkstančių bangiečių kaip skruzdėlyčių plušo kiekviename gamyklos kampelyje. Šiandien prisimename dorus, brangius žmones, kurie garsino Lietuvą pagamintais televizoriais „Šilelis“, šv. Mišiose melsimės už išėjusius anapilin. Džiaugiuosi iniciatyvine grupe, kuri subūrė mus (klubas veikia nepilnus dvejus metus)“.

Parapijos klebonas mons. V.Grigaravičius pasidžiaugė tokiu dideliu būriu bangiečių, kurie susirinko į šią šventovę. Klebonas kalbėjo, kad „tegul tai būna tradicija kartą per metus susirinkti jums čia, šioje jums brangioje vietoje, kur buvo praleisti jūsų gražiausi gyvenimo metai, ir pakvietė į filmo „Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia“ peržiūrą.

Po filmo peržiūros dar vyko pasisakymai. Savo sukurtas eiles apie paminklinę Prisikėlimo bažnyčią skaitė buvusi IV cecho darbuotoja, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė Janina Ulinskienė: „ Bėga dienos, skubantys metai, o „Bangos“ pamiršti negali...“. Savo mintimis dalijosi Birutė Janauskienė: „Mes turėjome antrus namus, mes buvome ir esame viena šeima...“

Bangiečiai atėjo ne tik susitikti vieni su kitais, bet ir pasisiūlė dalyvauti talkose puošiant bažnyčios aplinką.

Susitikimo pabaigoje iniciatyvinės grupės narys Mykolas Mačianskas padėkojo visiems ir pakvietė į bažnyčią, kur 18 val. buvo aukojamus šv. Mišios. Šv. Mišias aukojo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, koncelebravo alt. jubil. kun. Vaclovas Aleksandravičius. 

Klebonas homilijoje kalbėjo: „Jūs šiandien atėjote į šiuos Dievo namus. Anais laikais čia jūs dirbote, niekas netikėjo ir nebuvo galima net mąstyti, kad čia bus šventovė, o dabar patys matote... Dievas visada išklausys tų, kurie šaukiasi pagalbos. Kai buvau paskirtas atstatyti šią bažnyčią 2002 metais, pamačiau šį pastatą, jis atrodė kaip po karo. Tada pasakiau: „Jei, Dieve, bus Tavo valia, padėk man šį planą įgyvendinti“. Visi turėjome viltį, kuri išsipildė. Kitais metais švęsime dešimtmetį. Šiandien Jūs kaip viena šeima atėjote į šią šventovę, susitikote maldai, dvasinei ramybei ir išeisite su vidiniu džiaugsmu...Linkiu būti atkakliems maldoje, teduoda Dievas jums išminties“.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021