Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

„Dialogas - žodis ir spalva" (2013-11-24)

Paskelbta: 2013-11-26

 

Lapkričio 24 d. renginio „Dialogas - žodis ir spalva“ įžangoje parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius kalbėjo: „Šiomis dienomis pasaulio visuomenės dėmesys nukreiptas į Filipinus ir į Latviją. Taifūnas sugriovė miestus, išardė šeimas, paliko našlaičiais vaikus. Tragedija Rygoje nepaprastas skausmas ne tik Latvijos tautai, bet ir mums. Šiandien paskelbta Gedulo diena. Kviečiu solidarizuotis ir jungtis į bendrą maldą. Tegul Viešpats suteikia jiems jėgų, stiprybės.“

Renginio viešnia Olita Dautartaitė pažymėjo, kad parapijos klebono ir Nacionalinio Kauno dramos teatro direktoriaus Egidijaus Stanciko gražus sumanymas – šie renginiai Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konferencijų salėje.

Aktorė šią valandą skyrė žuvusiems Filipinuose ir Latvijoje atminti. Intencija - prašant Dievo, kad atitolintų nelaimes.

O. Dautartaitė skaitė Bernardo Brazdžionio, išeivijos poetės Zinaidos Nagytės-Katiliškienės (Liūnės Sutemos), Jono Strielkūno, Vlado Braziūno eilėraščius, kuriuose atsispindėjo gamtos grožis, tėvynės ilgesys, žmogaus trapumas žemėje.
Ypač įdomiai, su akcentu, Pasvalio tarme aktorė perskaitė poeto Vlado Braziūno kūrybos eiles. 

Parodų salėje buvo galima apžiūrėti dailininko Gvido Latako tapybos parodą.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija


Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021