Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Adventinis koncertų ciklas „Belaukiant Kalėdų“ (2013-12-01)

Paskelbta: 2013-12-05


Rasokite dangūs... Pirmasis Advento sekmadienis. Pirmasis koncertas „Belaukiant Kalėdų...“

Prieš renginį konferencijų salėje klebonas mons.Vytautas Grigaravičius kvietė dvasiniam atsinaujinimui, ypač atlikti gerus darbus. „Progų turime daug ir visai nesunku padaryti gerą darbą, pasidalinti gerumu su kitais, - akcentavo klebonas. - Tik dalindamiesi be išskaičiavimo pajusite Kalėdų džiaugsmą, o Kūčių vakaras neteks prasmės be jūsų gerų darbų“.

Koncertų ciklo mecenatai Aleksandra ir Vytas Bancevičiai, Milda ir Vytautas Babušiai. Aleksandra ir Vytas sakė, kad jiems džiaugsmas pasidalinti tuo, ką jie gali padaryti, kad tarptų grožis ir gerumas. Suvirpėjo kiekvieno širdis, kai pasigirdo „Rasokite, dangūs...“ Tai Kauno muzikinio teatro primadona Rita Preikšaitė pradėjo koncertą, o su ja pianistė Rūta Blaškytė.

Menininkės klausytojams padovanojo keliolika klasikos kūrinių, tarsi kviesdamos „Atverkite širdis gerumui , džiaukitės gėriu ir laukite didžiojo Dievo stebuklo...“

Projekto vadovas Egidijus Stancikas pasidžiaugė, kad mes turėsime dar tris adventinius koncertus, o juos ypatingai įprasmins Nacionalinės premijos laureato Leono Striogos skulptūrų paroda „Angelai žemėje“. „Mylėkite gėrį, grožį,- kukliai dalinosi mintimis Leonas Strioga,- mano angelėliai ir su rūpestėliu, ir skausmu...“

Parodų salėje ne tik Leono Striogos angelai, bet ir fotografijų paroda iš prof. dr. kun. Arvydo Žygo gyvenimo Žemėje, kurią surengė Šarūnas Blinstrubas /Švedija/ Irena Nakienė-Valys /JAV/, Petras Jakštas, Lolita Vyžintienė, Aistė Diržytė.

Apie kunigą Arvydą Žygą pašventusį savo gyvenimą Lietuvai, jos žmonėms ir Dievui kalbėjo Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius istorikas Arūnas Antanaitis. Visus norisi pakviesti prof. dr. kun. Arvydo Žygo žodžiais: “Ateikite tikintys ir netikintys, atradę ir ieškantys/ Ateikite nusivylę, pilni skausmo/ Ateikite niekada skausmo nematę/ Ateikite pasiguosti, bet mokykitės paguosti...“

                             Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021