Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

II Adventinis koncertų ciklas „Belaukiant Kalėdų" (2013-12-08)

Paskelbta: 2013-12-09


Gruodžio 8 d, antrąjį Advento sekmadienį, po Sumos šv. Mišių parapijiečiai rinkosi į konferencijų salę, kurioje vyko Advento koncertų ciklas “Belaukiant Kalėdų“.

Renginio pradžioje parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius tarė sveikinimo žodį, pakviesdamas per šį adventinį laiką daryti gėrio darbus. Jis papasakojo, kaip viename nedideliame Vokietijos kaimelyje ruošiasi Kalėdoms vokiečiai: iš ryto atsikėlę mažiau pasiturintieji prie savo durų randa turtingesnių gyventojų paruoštus lauknešėlius su rašteliu „Skiriu jums!“ Tai gražus ir pamokantis pavyzdys šiuo advento laikotarpiu, kaip reikia dalytis su vargšais ir alkstančiais.

Po monsinjoro žodį tarė Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius E. Stancikas: „Savaitė yra ypatinga ne tik advento susikaupimu, bet ir prasidėjusia žiema. Advento kelionėje kūrybos valandoje kviečiu tiesti kelią į dvasios kamputyje susigūžusį idealą....“

E. Stancikas pristatė jaunus talentus – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorių, artistišką ir charizmatišką tenorą Mindaugą Jankauską ir pianistę Rūtą Barškytę.“

Skambėjo solisto M. Jankausko atliekamas „Magnificat“ – vienas iš aštuonių seniausių krikščioniškų himnų, kuris žinomas kaip Marijos giesmė, arijos iš G. F. Hendelio oratorijų „Samsonas“, „Saulius“, „Mesijas“ ir kt.

Po koncerto E. Stancikas kvietė pasižvalgyti po parodų salę, kur eksponuojama L. Striogos angelų paroda ir kun. prof. dr. A. Žygo fotoportretai. Kai aktorius pakalbino angelų meistrą, skulptorių L. Striogą papasakoti apie save, šis atsakė: „Ką man kalbėt? Mano darbai viską kalba.“


Apie a. a. kun. Arvydą Žygą mintimis ir prisiminimais dalijosi viešnia iš už Atlanto Irena Nagienė.

Renginys baigėsi gerbėjų bei rėmėjų padėkos žodžiais ir gėlėmis.

Nuoširdus ačiū rėmėjams V. ir A. Bancevičiams ir M. ir V. Bogušiams, kurie daugelį metų remia šiuos koncertus.

Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021