Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Advento rekolekcijos Birštone (2013-12-10)

Paskelbta: 2013-12-10

Gruodžio 6-7 dienomis Kristaus Prisikėlimo parapijos institucijų vadovai ir jų nariai dalyvavo dviejų dienų Advento rekolekcijose Birštone. Parapijos klebono monsinjoro Vytauto Grigaravičiaus rūpesčiu patys aktyviausi bendruomenės nariai buvo pakviesti apmąstyti Advento laiką, kurį gaubia rimtis ir susikaupimas, pajusti dvasinio apsivalymo svarbą.

Pirmąjį vakarą rekolekcijų dalyviai aplankė Birštono bažnyčią, kurioje šv. Mišias aukojo Birštono dekanato dekanas, Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas mons. Jonas Dalinevičius. Po šv. Mišių, jaukiai įsikūrę svetinguose Birštono svečių namuose, rekolekcijų dalyviai buvo pakviesti susikaupimui bendroje maldoje, kurią vedė diakonas Valdas Šidlauskas. Vėliau sekė įvairios užduotys, kurių metu vyko pasidalijimas institucijų veiklos patirtimi ir bendras darbas grupelėse. Buvo gaminami kalėdiniai žaislai, kurie bus skirti Kristaus Prisikėlimo parapijos kalėdinės eglutės papuošimui. Vakaras baigėsi diakono Valdo palaiminimu ir kvietimu pratęsti susikaupimą ir maldas savo kambarėliuose.

Sekanti diena vėl prasidėjo susikaupimu ir Eucharistijos šventimu bažnyčioje. Prieš šv. Mišias Advento rimčiai ir asmeniniam apmąstymui kvietė lektorius kunigas Algirdas Akelaitis. Aukodamas šv. Mišias, savo homilijoje kunigas kvietė ne tik priimti per Evangeliją skelbiamą Kristaus mokymą, bet savo gyvenimu atpažinti Jo skelbimą, pripažinti Jo gydymo galią ir pasitikint savuoju Ganytoju eiti išganymo keliu.

Po šv. Mišių parapijos namuose vyko kun. A. Akelaičio vedami mokymai su apmąstymu, tylos laiku ir maldų intarpais. Savo paskaitos metu kunigas akcentavo Kristaus mokymą, skelbimą ir gydymą, kurie tiesiogiai paliečia kiekvieno žmogaus gyvenimą. Ne visi sugebame tai priimti, atpažinti ir įvesti į savo dvasinį pasaulį. Kunigas kalbėjo: „Dievas - kaip mokytojas. Jis moko, o mes priešinamės ir nedarome. Kalbėti ir gyventi – du priešingi dalykai.“Kieti Jo žodžiai,“ – kalba Jėzaus mokiniai Evangelijoje. Kad gyventume tuo, ko moko Jėzus, reikia atpažinti ir atrasti Kristų kaip skelbėją. Kristus kaip skelbėjas priimamas sunkiausiai. Krikščionybei niekada nebuvo lengva. Skelbimas – tai susitikimas ir su žmonėmis ir su Kristumi. Kai Kristų atrandame kaip gydytoją, pripažįstame, kad fizinė negalia – rimtas iššūkis, bet daug platesnė yra dvasios negalia. Esame vartotojiški, vieniši, ir tai sukelia skausmą. Ieškom savo kartos žmonių, panašių į mus, o susitikti kitokį žmogų – mums jau sunku. Tam reikia supratimo, pakantumo, kantrybės. Todėl mieliau išliekame patogiame kely su Kristumi kaip mokytoju. Sunkiau – siauram kely su Kristumi kaip skelbėju, o kaip atpažinti jį kaip gydytoją? Ar esame pasirengę Jį liudyti savo gyvenimu ir veikla, pradedant nuo santykio su savimi, santykio su žmonėmis, santykio su pasauliu ir su Viešpačiu?
Žmonės – kaip minia, kaip avys be piemens. Kaip atrasti gerąjį Ganytoją, kaip Jį atpažinti, kaip Jį išgirsti. Jis nenustoja ieškojęs savo paklydusios avies, tik ar sugebėsime atsiliepti, ar leisimės atrandami – tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų,“ – kvietė pamąstyti lektorius.

Dar daug gražių pamąstymų pateikė šių rekolekcijų metu kun. A. Akelaitis. Kunigas kalbėjo apie toleranciją, apie mūsų nepatogumus, apie mūsų užsidarymą, apie nenorą atverti duris į savo gyvenimus, į savo širdis besibeldžiančiam Ganytojui.
Baigiantis rekolekcijoms, dalyviai dar kartą buvo pakviesti tylos laikui, apmąstymui, o vėliau apibendrinimui ir rekolekcijų aptarimui – kas mums yra Adventas, ko trokšta mūsų širdys, kaip pasitikti savąjį Ganytoją, ką mums davė šios rekolekcijos. Atsakymų nereikėjo ilgai ieškoti - dėkojome už bendrystę vieni kitiems, organizatoriams, lektoriams. Išgyventa tyla, patirta Dievo malonė, ramybė atnešta į maištingo pasaulio pažeistas širdis, gyvenimus, leido pajusti artėjančios Viešpaties gimimo šventės artumą.

Dėkojame parapijos klebonui mons. Vytautui Grigaravičiui už šią kelionę, kun. Algirdui už šias dvasingas rekolekcijas ir rūpestį savo parapijiečiais.

  
Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija
Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021