Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Šeimų bendruomenės adventinis vakaras (2013-12-16)

Paskelbta: 2013-12-18


Šeimų bendruomenės adventinis vakaras prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo mons. V. Grigaravičius.

Ne visi galėjome suspėti vakarinėms šv. Mišioms, nes yra dirbančių ne tik Kaune, bet ir Vilniuje, net Kaliningrade. Bet prie šventinio stalo susirinkome jau visi. Džiaugėmės, kad be dvasios vedlio kun. A. Akelaičio, mons. V. Grigaravičiaus dalyvavo ir kun. T. Trečiokas, diakonas V. Šidlauskas.

Vakaro pradžioje monsinjoras palaimino stalą ir pasveikino grupę, įteikdamas kiekvienai šeimai po rožinį ir tuo primindamas šios maldos svarbą kiekvieno žmogaus gyvenime. Šeimų bendruomenė irgi buvo pasiruošusi maldai. Buvo perskaityta Dovydo psalme (25 Malda gresiant pavojui).

Po maldų ir kitų oficialių akcentų, kiekvienas šeimos narys išsakė savo palinkėjimus, pastabas ir lūkesčius ateinantiems 2014 metams. Beveik visi savo pasisakymuose dėkojo klebonui V.Grigaravičiui už jautrumą, organizavimą ir grupei skiriamą dėmesį. Beveik visi savo pasisakymuose džiaugėsi ir dėkojo kun. Algirdui už suteiktas žinias, netradicinį požiūrį, bendravimą ir pageidavo, kad ir toliau šios Šeimų bendruomenės dvasiniu vadovu liktų kun. Algirdas.

Šio stabtelėjimo metu buvo išsakyti pageidavimai ateinantiems metams. Kolektyvas pageidavo piligriminių kelionių, biblijos studijų, dvasinių pokalbių aktualiomis temomis, taip pat sambūrių kitose erdvėse su vaikais ir pan. Kai kurie kalbėtojai šią grupę vadino ne Šeimų bendruomene, bet tiesiog šeima, t.y. būnant šioje grupėje, jautiesi kaip šeimoje.

"Šiais paskelbtais Šeimos metais kreipsime dėmesį į popiežiaus iškeltą klausimą: „Kaip šiandien šeimoje gyventi tikėjimo džiaugsmu?".


Koordinatorė Staselė RaščiuvienėĮ viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021