Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Kristaus Prisikėlimo parapijos rekolekcijos moksleiviams (2013-12-20)

Paskelbta: 2013-12-20

Gruodžio 20 d. paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, į kurias susirinko Kristaus Prisikėlimo parapijos gimnazijų ir mokyklų moksleiviai bei mokytojai.
Iškilmingai Eucharistijos liturgijai vadovavo parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius. Kauno „Saulės“ gimnazijos mokiniai jungėsi į liturgiją, skaitė Dievo Žodį, savo parapijos mokyklų kreipimąsi į Viešpatį išsakė savo visuotinėje bendruomeninėje maldoje.
Parapijos klebonas mons. Vytautas Grigaravičius, savo homilijoje kalbėjo: “Štai ką skelbė Jonas Krikštytojas „Taisykite Viešpačiui kelią.“ Ką gi turime daryti, kad tikrai sutiktume Jėzų savo gyvenime? Taip pat ir Bažnyčia kiekvieną Advento dieną klausia kiekvieno iš mūsų - kaip galvojate keistis, kaip planuojate keisti savo gyvenimo kryptį? Lyg nieko blogo nedarome ir einame teisingu keliu. Jonas Krikštytojas labai aiškiai pasakė, kad kiekvienas žmogus turėtų nuoširdžiai klausti savęs, apmąstyti, ar tikrai jo gyvenimo kelyje viskas yra teisinga ir sąžininga. Kiekvienas esame nuodėmingas žmogus, kiekvienas turime pridarę įvairiausių klaidų. Labai aiškiai Adventas kviečia žmogų ne klausinėti kitų, bet konkrečiai klausti savęs, kokia kryptimi aš einu. Taigi, kada mes klausome apie Joną Krikštytoją, kyla iš ties labai daug klausimų. Nuskambėjus jo paskutiniam žodžiui „Taisykite Viešpačiui kelią“ kiekvienas savęs klausiame – tai ką gi man dabar daryti? Nes iš šalies mes girdime tik įvairius pamokymus ir niekas nesispręndžia mūsų gyvenime, bet priešingai kaip tik tą akimirką prasideda tai, kas turėtų būti vėliau padaryta. Štai kodėl mes kartais gauname iš mokytojo, iš tėvų, iš draugų pastabas, kurie sako, kad negerai aš padariau, neteisingai einu tuo keliu. Ir būtent iš to turime padaryti išvadas. Jei tik dejuosime ir sakysime, kad aš nieko negaliu pakeisti savyje, iš tikrųjų savo dvasioje mes nieko neaugsime, nes slėgs manyje tas blogis, kuris yra įsišaknijęs, tos silpnybės, blogybės, kurios yra manyje. Bet pirmiausiai, tai mes turime pripažinti, jog padarome gerų ir ne visiškai vykusių gyvenime dalykų. Neįmanoma tvirtinti, kad išgirdus patarimą neištinka kažkas naujo ir nieko nenorime keisti. Tai, ar mokyklos vadovybė, ar tai būtų jūsų draugas, tėvai, ar Jonas Krikštytojas, ar konkrečiai Jėzus Kristus - mes nepakeisim savo krypties, jei neturėsime vidinio noro ir troškimų. Vis dėl to, kada mes klausomės Dievo žodžio, tai padeda mums keistis, privalo mumyse kažkas judintis. Sukelti sąžinės priekaištai padėtų suprasti kas vyksta ne taip, kas turėtų būt pakeista. Šitaip kiekvienas krikščionis, šitokia kryptimi turi eiti per gyvenimą.
Dievo Žodis, kurio klausomės, kuris yra skelbiamas Dievo namuose, privalo gi būti garbinamas, kreipti ir keisti tam tikrus dalykus, kurie iš tikrųjų atneš tiktai sėkmę. Jei nepageidaujame išgirsti Dievo Žodžio, jo nelaukiame, tiesiog išduodame ir todėl jis nieko negali pakeisti mumyse ir mus supančiame pasaulyje. Tokiu atveju mes tiktai laukiame kitų žmonių pasitaisymo, ieškome kituose žmonėse blogio, bet nematome savyje. Dievo neįsako, Jis kantriai laukia ir kviečia pirmiausia atpažinti ir nugalėti blogį savyje. Reikia labai nedaug, laikytis bendrų moralės normų, kurios tiesiogiai turi vyrauti mūsų gyvenime. Mes esame kviečiame nedaryti to, ko nenorėtume, kad mums darytų. Turime puikią galimybę nuo šio momento keisti savo gyvenimą.
 Artėja Šv. Kalėdos. Linkėdami gražių švenčių vienas kitam nebijokite ištarti vieno labai paprasto žodžio „atleisk“. Šitas žodis ištirpdo visa, kas buvo mumyse negera.
Ateinantys metai Bažnyčios yra paskelbti Šeimos metais. Tai bus naujas iššūkis šeimoms. Ir reikės būtent nuo čia pradėti - kad kiekvienoje šeimoje būtų ramybė, kad šeimoje būtų gera, stengtis nuolatos kurti tą gerą aplinką. Linkiu visiems būti apaštalais, įneškite į šeimą tiktai gėrį“ – linkėjo klebonas.
 Vėliau, „Saulės“ gimnazijos bendruomenės vardu, gimnazijos mokiniai, dalyvaudami atnašų procesijoje, tęsdami kasmetinį projektą, skirtą padėti Žaliakalnio vaikų dienos centro vaikams, aukojo surinktą labdarą - piniginę auką, rūbelius, knygas, žaislus, maisto produktus.
 „Saulės“ gimnazijos bendruomenė, ir visi, šv. Mišiose dalyvavę Kristaus Prisikėlimo parapijos mokyklų, mokiniai meldėsi už šeimas, jų vaikus, kuriems taip reikalingas palaikymas.


Kristaus Prisikėlimo parapijos informacija

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021