Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo 9-ųjų metinių paminėjimas (2013-12-26)

Paskelbta: 2013-12-27

Gruodžio 26 d. 12 val. iškilmingomis šv. Mišiomis buvo užbaigtas Kūdikėlio Jėzaus užgimimo pagerbimas ir Paminklinės Kristaus Prisikėlimo bažnyčios konsekravimo 9-ųjų metinių paminėjimas.

Iškilmingoje Eucharistijoje dalyvavo Šiaulių vyskupas E. Bartulis, Kauno arkivyskupijos arkivyskupas metropolitas S.Tamkevičius SJ, vyskupas augziliaras K. Kėvalas, mons. bažn. t. lic. A. Grušas,  Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios rektorius teol. lic. K. Rugevičius, diakonai V.Šidlauskas ir N. Pipiras, Kristaus Prisikėlimo parapijos  kunigai bei  Kauno kunigų seminarijos klierikai.

Šv. Mišių metų skambėjo Kauno sakralinės muzikos mokyklos chorų "Pastoralės" (meno vadovė Nijolė Jautakienė) ir „Giesmės" (meno vad. Salvinija Jautakaitė – Hargreaves) atliekamos giesmės.

Homiliją arkivyskupas S. Tamkevičius  pradėjo sakydamas: „Jėzui gimus angelų chorai giedojo: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms“ (Lk 2,14). Savo gimimu Jėzus skelbė žmonėms susitaikymą, dvasinę ramybę.

Daugelis norėtume likti su Kūdikėliu Jėzumi, gražiomis giesmėmis, tačiau  greitai Šventajai Šeimai teks bėgti į Egiptą. Jėzus visą laiką  kelia pavojų tiems, kurie turi valdžią, kurie visais amžiais sieks, kad Jo vardas būtų ištrintas. Visais laikais Jėzaus sekėjai buvo persekiojami, kankinami, žudomi.

Šiandien Apaštalų darbai priminė pirmąjį kankinį šv. Steponą. Minimo  Sauliaus gyvenimas vėliau  taip pat baigėsi kankinyste. Kankinių knyga niekada nesibaigs. Joje įrašyti šimtas keturiolika Lietuvos kankinių.  Jau tapo istorija, kai sovietų laikais buvo nužudyti ir nusiųsti į lagerius trys  vyskupai ir trys šimtai kunigų.  Gal dvidešimt pirmas amžius bus protingesnis? Deja, Sirijoje  šimtas tūkstančių krikščionių  priversti palikti savo namus ir bėgti svetur. 2003 metais Irake buvo apie 1,5 mln. krikščionių, dabar liko apie 0,5 mln.

Šiandien mes dėkojame Dievui, kad laisvai galime išpažinti savo tikėjimą, niekas mus nepersekioja, nesodina į kalėjimus, tačiau ar turime ramybę?

Mes primygtinai raginami toleruoti nekrikščioniškas apraiškas daugelyje sričių. Visai nesijaučia, kam rūpėtų ginti tikėjimą. Pasaulis  pasmerkė fašizmą, tačiau apie komunizmo padarytą žalą žmonijai iki šiol nutylima. Iki šiandien komunizmo idėjos gajos, tik kova daug rafinuotesnė, ne tokia atvira. „Ir vis dėlto galutinė pergalė bus Kristaus pusėje“, - baigė homiliją arkivyskupas.

Po šv. Mišių  už nuopelnus parapijai ženklu „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ buvo apdovanoti parapijiečiai Dalė Starkutė ir Danielius Eidukas ir įteikti  Kauno arkivyskupijos garbės ženklai – Šiluvos Dievo Motinos  medaliai   Kauno sakralinės muzikos mokyklos choro  "Pastoralė" meno vadovei Nijolei  Jautakienei ir choro „Giesmė" meno vadovei Salvinijai  Jautakaitei  – Hargreaves.

Šv. Mišias transliavo LRT televizija.

Pastoracinės tarybos narė B. Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021