Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Pagyvenusių žmonių popietėje - Kūčios (2013-12-18)

Paskelbta: 2013-12-30

Senjorų tradicija - kartu švęsti Kūčias tęsiasi. Septinti metai, kai gruodžio paskutinįjį trečiadienį prieš šv. Kalėdas ir vėl pagyvenusių žmonių sambūrio didelis būrys susėdo prie Kūčių stalo. Kalėdinis vainikas, prakartėlė, gerumo žvakės, kukli eglutė, kalėdaičiai ir visų sunešti Kūčių vakarienės valgiai. Ir ,be abejo, visų kuo šilčiausia nuotaika ir džiaugsmas , kad mes lyg didelė, darni šeima kartu švenčiame Kūčių vakarienę.

Bendra malda plaukė iš širdies gilumos. Klebonas mons.Vytautas Grigaravičius palaimino Kūčio stalą ir pasidžiaugė sambūriu, kad mes renkamės, praturtiname kiekvienas save ir kitus, kad čia randame artumo džiaugsmą, vadinasi, ir meilę. O meilės dėka, kaip pabrėžė klebonas, daug ką galima padaryti. Taip pat palinkėjo visiems sveikatos, kad kiekvienas ir ateityje čia galėtų lankytis, bendrauti.

Mūsų dvasios tėvas kun. Virginijus Lenktaitis palinkėjo, kad kiekvieno namuose per Kūčias, laužiant ir dalinantis kalėdaičiu, pajaustume artimo meilę, kad drįstume prisipažinti, kad kiekvienas esame nusidėjėlis, kaip sako Popiežius Pranciškus:„Aš esu nusidėjėlis, melskitės už mane“.

Dalinomės kalėdaičiais, linkėdami artimo meilės, šilumos, o svarbiausia ištiestos pagalbos rankos sunkiausiu gyvenimo momentu. Prasmingai ir darniai nuskambėjo mūsų sugiedota „Tyli naktis“. Be abejo, vaišinomės Kūčių stalo gėrybėmis, kurių visiems pakako, nebuvo jos gausios,bet kiekvieno širdies ir rankų sušildytos.

Dėkojome Dievui, kad esame kartu ir sambūryje patiriame artimo meilę. „Kalėdos – mūsų susivienijimo, vienybės, broliškos meilės šventė, kuri turi panaikinti visus mus tolinančius skirtumus, atnešti ramybę, gerumą, vienas kito supratimą ir meilę“- linkėjau senjorams ir jų šeimoms.

 Rima Lipšienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021