Kauno Prisikėlimo parapija
aktualu
parapija
šventovė
m_linija
ŠV. MIŠIOS

Sekmadieniais
9.30, 11, 12.30, 18 val.

Šiokiadieniais
18 val.

m_linija
m_linija
Įvykiai

Santuokos sakramento atnaujinimas (2013-12-29)

Paskelbta: 2013-12-30

Gruodžio 29 d., Šventosios Šeimos sekmadienį, 11 val. aukojant šv. Mišias parapijos klebonas mons. V. Grigaravičius įžangoje paskelbė: „Šiandien yra Šeimos: Jėzaus, Marijos ir Juozapo diena. Šiandien kartu dėkosime Viešpačiui už 2013-uosius metus.“

Monsinjoras homilijoje akcentavo, jog jaunieji priėmę Santuokos sakramentą, kartu įsipareigoja rūpintis vienas kitu, vaikais. Yra klaidingas požiūris, kad vyro pareiga yra rūpintis šeimos materialiuoju gerbūviu, o moters – visa kuo kitu. Abiems vienodai turi rūpėti tiek dvasinis, tiek materialinis šeimos gėris. Šiandien nelengva išgyventi šeimai, kai ji yra draskoma įvairiausių prieštaravimų. Stiprybės, kantrybės, tarpusavio pagarbos klebonas kvietė semtis iš Šventosios Šeimos. (Homiliją žr. >>)

Po Garbės himno monsinjoras pakvietė sutuoktinius išsirikiuoti Santuokos sakramento atnaujinimui. Eilė nusidriekė per visą bažnyčią. Nepaisant solidaus amžiaus (jaunų porų buvo nedaug) sutuoktinių veiduose matėsi jaudulys, o kai klebonas pakvietė pabučiuoti vienas kitą, tai bučinys buvo greitas, nedrąsus, tarsi būtų susitikę pirmą kartą.

B.Vasylienė

Į viršų atgal
   
© Kauno Kristaus Prisikėlimo parapija, 2007–2021